Geen hogere schoolkosten zonder toestemming mbo-student

Geen hogere schoolkosten zonder toestemming mbo-student

Foto Shutterstock / goodluz

Door Mohammed Mohandis op 5 oktober 2016 Delen  

Schoolkosten mogen straks alleen nog maar verhoogd worden als mbo-studenten daarmee instemmen. De Tweede Kamer stemde vandaag in met een amendement dat ik daartoe heb ingediend, samen met D66. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor boeken, schriften of werkkleding die nodig zijn voor de opleiding. Die schoolkosten kunnen honderden euro’s per jaar bedragen. De afgelopen jaren zagen we dat steeds meer mbo-colleges onduidelijk waren over welke kosten precies vrijwillig zijn. Veel mbo-studenten werden daardoor geconfronteerd met onverwacht hoge kosten, terwijl iedereen de kans moet hebben een vervolgstudie te volgen.

Wij zetten ons al langer in voor het terugdringen van de schoolkosten. Eerder hebben wij samen met de SP een motieingediend om de schoolkosten voor mbo-studenten tot een absoluut minimum te beperken en dit jaar is structureel extra geld vrijgemaakt om mbo-studenten met minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in hun studiekosten. Per 1 januari aanstaande krijgen daarnaast alle minderjarige mbo-studenten een OV-kaart, en dat bespaart honderden euro’s per jaar.

Ik vind dat medezeggenschap niet alleen moet kunnen blaffen maar ook moet kunnen bijten. Dankzij dit nieuwe voorstel gaat de medezeggenschap van mbo-studenten verder dan enkel het geven van advies aan het schoolbestuur over de schoolkosten. Mbo-studentenraden moeten vanaf nu instemmen met de schoolkosten voordat deze aan de studenten doorberekend worden. Ze krijgen echt wat te zeggen en schoolbesturen moeten ze serieus gaan nemen.

Een vakopleiding is de beste weg naar een goede toekomst. Daarom investeren wij extra in de tegemoetkoming van schoolkosten, want iedereen moet een opleiding kunnen volgen. Ongeacht de dikte van je portemonnee. Ik vind dat het onderwijs van studenten en docenten is en ik zet me in voor een sterkere positie voor mbo-studenten. Scholen moeten samen met hun studenten en docenten vorm geven aan het onderwijs en zo het onderwijs toegankelijk houden voor iedereen.