Geen grenzen aan goede gezondheidszorg

Geen grenzen aan goede gezondheidszorg

Door Judith Merkies op 24 januari 2011 Delen  

Stel, u lijdt aan een pijnlijke aandoening en moet snel geopereerd worden. In
Nederland is er een lange wachtlijst en moet u minimaal een half jaar wachten.
Over de grens kunt u echter snel geholpen worden. Lange tijd was het in deze
situatie lastig om in het buitenland behandeld te worden en was u veroordeeld
tot de wachtlijst in eigen land. Gelukkig is hier dankzij nieuwe Europese
wetgeving een einde aan gekomen. Als sociaaldemocraat vind ik het belangrijk dat
eenieder, onafhankelijk van waar hij of zij woont, recht op goede zorg heeft.

Onnodig wachten op goede zorg verleden tijd
Als sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement hebben we ons ingezet
om een einde te maken aan dit onnodige wachten op goede zorg. Ik ben dan ook
tevreden met de nieuwe wetgeving, die het voor iedere burger makkelijker maakt
om snel in een andere lidstaat geholpen te worden. Het zorgaanbod voor de
Europese burger wordt hierdoor vergroot. Vooral voor patiënten uit kleine
EU-landen met zeldzame aandoeningen is dit goed nieuws. Zij kunnen nu profiteren
van de schaal van Europa. De wet werkt ook in het voordeel van alle Europese
patiënten in grensstreken, zieken die in het buitenland verblijven en patiënten
die op lange wachtlijsten terecht zijn gekomen. Europa zegt met de nieuwe wet
dat goede gezondheidszorg belangrijker is dan landsgrenzen.

Duidelijkheid over vergoeding
Daarnaast hebben we de regels voor vergoeding van zorg in het buitenland
verduidelijkt. Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken over de rekening van
de behandeling. De zorgverzekeraar betaalt de gemaakte kosten in het buitenland.
Aan de vergoeding van die kosten zit echter wel een grens. Alleen de kosten die
iemand voor dezelfde behandeling in eigen land gemaakt zou hebben, worden
vergoed. De patiënt betaalt dus zelf het verschil. Zo voorkomen we
‘gezondheidstoerisme’: patiënten die in het buitenland peperdure behandelingen
ondergaan die ze vervolgens op de verzekering in hun thuisland verhalen. 

Gelijke kansen op goede zorg
Als sociaaldemocraat vind ik het belangrijk dat een ieder, onafhankelijk van
waar hij of zij woont, recht op goede zorg heeft. Iedere burger dient daarom
goed geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van zorg in het buitenland. Om
dat voor elkaar te krijgen, komt er in elke lidstaat een nationaal contactpunt
dat patiënten informeert over de procedures en rechten die de Europese wetgeving
met zich meebrengt. Daarnaast publiceert het contactpunt gegevens over
kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen en geeft het aan welke zorgaanbieders
voldoen aan deze richtlijnen.

Goede Europese zorg voor nu en in de toekomst
In de richtlijn is ook afgesproken dat lidstaten Europese netwerken ontwikkelen
waarin Europese zorgaanbieders en medisch-specialistische centra goed
samenwerken. De netwerken zorgen niet alleen voor betere diagnoses, maar ook
voor gespecialiseerde en kosteneffectieve gezondheidszorg in Europa. De nieuwe
wetgeving laat goed zien waar Europese samenwerking direct meerwaarde heeft voor
de Europese burger. Voor u dus. Dat is de Europese samenwerking waar ik voor
sta. Goede zorg stopt niet bij de landsgrens.