Geen derivatenhandel in semi-publieke sector

Geen derivatenhandel in semi-publieke sector

Door Henk Nijboer op 20 november 2012 Delen  

Lagere overheden blijken op grote schaal derivaten te bezitten. Eerder werd bekend dat scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties zich inlaten met deze ingewikkelde financiële producten. De Partij van de Arbeid vindt dat derivatenhandel in de semi-publieke sector aan banden moet worden gelegd. In het regeerakkoord is dan ook afgesproken om organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd, te verbieden om te speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten. Instellingen mogen zich wel verzekeren tegen renterisico’s.

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, heeft het parlement afgelopen vrijdag laten weten begin 2013 met voorstellen te komen om het risicovol gebruik van derivaten bij (semi)-publieke instellingen tegen te gaan. Hiermee moet het speculeren met publiek geld aan banden worden gelegd. Banken en verzekeraars zouden vanuit hun zorgplicht voor de klant die rommel niet meer mogen verkopen.

Dat betekent in ieder geval dat derivaten alleen nog maar risico’s van toekomstige renteschommelingen van geleend geld mogen afdekken.

De PvdA blijft ervoor strijden dat banken niet meer uit winstbejag producten kunnen verkopen die burgers of overheden schade (kunnen) berokkenen. De bankierseed en zorgplicht van banken moeten daarom wettelijk worden verankerd.

Scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties moeten zich ten slotte concentreren op hun kerntaken: onderwijzen, mensen beter maken en huisvesting regelen in plaats van gokken met gemeenschapsmiddelen.