Geen bonussen voor banken en verzekeraars

Geen bonussen voor banken en verzekeraars

Door Ronald Plasterk op 31 januari 2012 Delen  

Er moet een verbod komen op bonussen bij alle banken en verzekeraars in
Nederland. Daartoe dien ik samen met de SP een wetsvoorstel in. Bonussen in de
financiële sector geven de verkeerde prestatieprikkels en een slecht voorbeeld.
Ook zijn de bonussen slecht voor de reputatie van de financiële sector.

De financiële sector heeft in hoge mate een nutsfunctie. Dat was een reden om
bij de bankencrisis met belastinggeld bij te springen toen het mis ging, vandaar
het publieke belang om in de financiële sector te stoppen met verkeerde
prikkels, zoals de bonussen.

Het initiatief-wetsontwerp bestaat uit de volgende elementen:

– het bonusverbod voor de financiële sector wordt in de wet opgenomen
– het bonusverbod heeft betrekking op alle bestuurders en personeelsleden
werkzaam in de financiële sector in Nederland;
– een plafond voor variabele beloning van maximaal 20 procent van het vaste
salaris, zodat andere onderdelen van een gewoon beloningsbeleid mogelijk
blijven.

Dit initiatief gaat verder dan de bestaande Code Banken:

– een plafond voor variabele beloning van maximaal 20 procent van het vaste
salaris gaat verder dan de maximale bonus van 100% van het vaste salaris voor
bestuurders uit de bestaande Code Banken;
– het is niet vrijwillig
– het heeft niet alleen betrekking op leden van de Raad van Bestuur, maar op
alle  personeelsleden;
– er is geen comply-or-explain uitweg.