Geen blokkades voor doorlerende VMBO-scholieren

Geen blokkades voor doorlerende VMBO-scholieren

Door Ahmed Marcouch op 15 oktober 2010 Delen  

De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor dat de Theoretische Leerweg (het hoogste niveau van het vmbo) leerlingen moet voorbereiden op het havo. Maar havo-scholen werpen, bijvoorbeeld door aanvullende eisen, allerlei blokkades op voor vmbo-scholieren die willen doorleren. Dat blijkt onder meer uit de uitzending van het Vara-programma de Ombudsman van vrijdagavond. De leerlingen worden zo geblokkeerd in hun verdere ontwikkeling. Mijn collega Metin Celik en ik willen dat de minister garandeert dat scholen in de toekomst geen aanvullende eisen meer stellen aan deze leerlingen.

Ik heb met mijn collega Metin Celik de volgende Kamervragen gesteld:
1.    Heeft u de preview en uitzending gezien van de uitzending van De Ombudsman van 15 oktober 2010?
2.    Bent u ervan op de hoogte dat duizenden VMBO afgestudeerden de toegang wordt ontzegd  tot het havo en daarmee worden geblokkeerd in hun verdere opleiding?
3.    Bent u ervan op de hoogte dat havo opleidingen dit regelen door selectie aan de poort, bijvoorbeeld de eis van een cijfer 8 voor wiskunde of Nederlands?
4.    Hoe past dit bij de de gewenste doorstroom van VMBO-T leerlingen naar de HAVO?
5.    Hoe past het verhinderen van doorstroom bij de bekostigingsvoorwaarden?
Heeft het weigeren van vmbo-t leerlingen gevolgen voor de bekostiging van scholen?
6.    Hoe gaat u garanderen dat scholen in de toekomst geen aanvullende eisen meer stellen?
7.    In hoeverre past dit beleid en de ruimte die de scholen hebben overdreven eisen te stellen, bij de ambitie om het stapelen van opleidingen te bevorderen?
8.    Bent u het met ons eens dat dit niet bevorderend werkt voor de motivatie van de leerlingen en dat het imago van het beroepsonderwijs onnodig veel schade oploopt?