Geen bindend studieadvies voor ouderejaars

Geen bindend studieadvies voor ouderejaars

Geen bindend studieadvies voor ouderejaars
Foto Flickr / NTNU

Door Mohammed Mohandis op 25 mei 2016 Delen  

Goed nieuws: gisteren maakte de Universiteit Leiden bekend dat ze stoppen met de deelname aan het experiment met het bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar. Dat is een grote overwinning voor studenten Ć©n voor de medezeggenschap die zij hebben. Vanaf de start van het experiment hebben wij duidelijk gemaakt dat de PvdA geen heil ziet in een bindend studieadvies voor ouderejaars. Het was en is mij nog steeds niet duidelijk hoe zo’n BSA de onderwijskwaliteit voor ouderejaars zou kunnen verbeteren.

Er moet snel een einde komen aan het opjagen van studenten met doorgeslagen rendementsmaatregelen, zoals het BSA in het tweede studiejaar doet. Het is van belang dat besluitvorming over het onderwijs meer van onderop moet komen en in dienst moet staan van de studenten en docenten. Om dit te bevorderen heb ik dit voorjaar verschillende amendementen ingediend die studenten en docenten een luidere stem en meer houvast zullen geven in het vormen van onderwijsbeleid.

Gesterkt door de kritische geluiden van studenten over dit soort rendementsmaatregelen, heb ik vorig jaar ook de problemen van een BSA in het tweede studiejaar aangekaart door er een motie over in te dienen. Mede door die motie is toen besloten dat het BSA alleen voor het eerste studiejaar ging gelden.

Ik streef naar een studiecultuur waar een studie veel meer is dan een sprintje naar een diploma. Studenten moeten de ruimte krijgen om zich naast hun studie te kunnen ontplooien en zich in te zetten voor de samenleving. Bijvoorbeeld door deel uit te maken van een opleidingscommissie of een bestuursjaar te doen bij een studievereniging. Niet het BSA, maar matching, voldoende mentoren en persoonlijke begeleiding zullen ervoor zorgen voor dat studenten goed begeleid en gemotiveerd worden om hun studievoortgang goed op gang te houden.