Geen bindend studieadvies in derde jaar

Geen bindend studieadvies in derde jaar

Door Mohammed Mohandis op 18 april 2013 Delen  

Onlangs sprak de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit ‘experiment uitbreiding bindend studieadvies’ in latere jaren. In het experiment werd een pakket aan maatregelen gepresenteerd die studenten zou moeten aansporen om sneller te studeren. Ik ben voor een ambitieuze studiecultuur, maar ik vind dat we wel redelijk moeten blijven naar de student toe. Een studie mag geen sprintje worden naar je diploma. Het is van belang dat studenten zich breed kunnen blijven ontwikkelen.

Ik heb twee moties ingediend om dit experiment te beperken. Hierdoor is de impact van het experiment minder groot geworden. Ik vind dat er een maximum moest komen aan het aantal studenten dat deel mag nemen aan dit experiment en er moeten voldoende alternatieven zijn voor studenten die niet onder dit experiment willen vallen.

De belangrijkste wijziging in dit voorstel is dat dit experiment niet kan leiden tot het wegsturen van studenten in het derde jaar van hun HBO-opleiding. Studenten die al zo ver gevorderd zijn in hun studie mogen niet weggestuurd worden, maar als zij problemen ondervinden verdienen ze de juiste begeleiding om te komen tot betere leerprestaties.

Met steun van de brede oppositie is het gelukt dit experiment te beperken in het belang van studenten.