Geef studenten grip op eigen onderwijs

Geef studenten grip op eigen onderwijs

Door Mohammed Mohandis op 23 oktober 2013 Delen  

Recent bleek dat studenten van Inholland nog altijd last hebben van de diplomafraude op hun hogeschool. Het is daarom goed dat we een wet hebben aangenomen die ervoor zorgt dat er beter toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van hoger onderwijs. Zo geven we studenten meer zeggenschap over hun eigen opleiding. Hiermee verkleinen we de kans op nieuwe diplomafraude, verheffen we de waarde van diploma’s boven iedere twijfel en zijn studenten niet meer de dupe van slecht onderwijs.

Samen met de VVD heb ik een motie ingediend waarmee studenten via de opleidingscommissies inspraak krijgen op de waardering van hun studie. Zo hebben studenten direct inspraak op het stempel van goedkeuring dat wordt gegeven aan opleidingen. Als een opleiding niet de kwaliteit biedt die wordt verwacht kunnen studenten schadeloos worden gesteld.

De nieuwe wet regelt daarnaast dat de overheid sneller en steviger in kan grijpen als de kwaliteit van onderwijs achter blijft. In de oude situatie ontbrak het aan mogelijkheden om instellingen stevig op hun plichten te wijzen, maar dankzij de nieuwe wet kan de minister hen nu direct een ‘aanwijzing’ geven. Die aanwijzing dwingt instellingen om per direct hun onderwijs te verbeteren. Wanneer zij hier niet in slagen worden ze bestraft.

Met deze maatregelen hoop ik dat nieuwe diplomafraude voorkomen kan worden. Want de waarde van diploma’s moet boven iedere twijfel verheven zijn en studenten mogen nooit het slachtoffer worden van slecht onderwijs.