Geef slachtoffers van rampen de hulp waar ze recht op hebben

Geef slachtoffers van rampen de hulp waar ze recht op hebben

Door Thijs Berman op 16 december 2010 Delen  

De wereld is de afgelopen jaren meerdere keren opgeschrikt door humanitaire
rampen van ongekende omvang. De vele doden, zwaargewonden en mensen onder het
puin na de natuurramp op Haïti staan een ieder nog op het netvlies gebrand.
Daarom pleit ik voor een gezamenlijke en op Europees niveau gecoördineerde
rampenbestrijding. Alleen zo kan Europa echt een verschil maken.

Huidige Europese hulp weinig doeltreffend
Ook de gevolgen van de recente overstromingen in Pakistan zijn schokkend:
ziektes die zich snel verspreidden en duizenden mensen die waren verstoken van
voedsel, onderdak en medische hulp. Ik vind het dan ook van groot belang dat de
Europese Unie bij rampen snel en adequaat reageert. Bij dit soort humanitaire
rampen is snelle en doelmatige hulpverlening essentieel. Dit vraagt echter wel
om een goede coördinatie van die hulpverlening. De hulp van Europa bleek bij de
rampen in Pakistan en Haïti weinig doeltreffend en zichtbaar. Het heeft geen zin
als –om maar een voorbeeld te noemen– elk land brandweermensen stuurt terwijl er
een tekort is aan medische hulp. Dit moet beter.

Op naar een gecoördineerde Europese aanpak
Ik vind het essentieel dat de Europese Unie bij rampen snel en adequaat
reageert. Het werkt enorm vertragend als er na een ramp eerst nog
geïnventariseerd moeten worden welke Europese lidstaten welke hulp kunnen
bieden. Dat moet vooraf al duidelijk zijn. Dit is alleen mogelijk als de
Europese Commissie de Europese coördinatie van rampenbestrijding buiten de EU op
zich neemt. In het Europees Parlement hebben we de Eurocommissaris voor
humanitaire hulp, Georgieva, gevraagd om de Europese hulp goed intern af te
stemmen en een actieplan voor gecoördineerde Europese rampenbestrijding op te
stellen.

Voorstel Nederlandse regering niet efficiënt
Ondanks het feit dat het duidelijk efficiënter is als je de humanitaire
hulpverlening gezamenlijk aanpakt en op Europees niveau de taakverdeling
coördineert, heeft de Nederlandse regering aangegeven de coördinatie liever bij
de VN dan bij de Europese Commissie neer te leggen. Dit is een half antwoord en
doet geen recht aan de dringende behoefte aan snelle hulp voor de vele
slachtoffers van rampen. Met dit halve antwoord neem ik dan ook geen genoegen.
Het is voor de VN veel efficiënter om één aanspreekpunt te hebben op Europees
niveau.

Alleen bij een gezamenlijke en op Europees niveau gecoördineerde
rampenbestrijding kan Europa echt een verschil maken. Hoe sneller we
slachtoffers van rampen kunnen helpen, hoe beter. Daar maak ik mij als
sociaaldemocraat dan ook sterk voor. Op Europees niveau, omdat gezamenlijk
EU-optreden hier echt iets toevoegt.