Geef politie ruimte voor bestrijding cybercrime

Geef politie ruimte voor bestrijding cybercrime

Door Jeroen Recourt op 4 november 2010 Delen  

De minister van Veiligheid en Justitie zou de politie meer ruimte moeten
geven om cybercrime te bestrijden. TV-programma Nieuwsuur
besteedde
aandacht aan het groeiende probleem van deze ‘digitale criminaliteit’
. Met
de belangrijke, steeds grotere rol van het ‘grenzeloze’ internet in ons
dagelijks leven moet ook de bestrijding van cybercrime professioneler worden.

We moeten voorkomen dat hier een vrijplaats voor criminelen ontstaat, waarin
hackers bij andermans computer inbreken om kostbare gegevens te stelen. Ik heb
de minister gevraagd of hij bereid is de wet aan te passen. Het zou bijvoorbeeld
goed zijn als de politie de hackers kan ‘terughacken’. Alleen met voldoende
juridische ruimte, middelen en kennis kan de politie dit probleem aanpakken.

Hieronder mijn vragen aan de minister van Veiligheid en
Justitie:

1. Kent u de
uitzending
van Nieuwsuur van 25 oktober 2010
aangaande cybercrime?

2. Bent u het met een aantal geïnterviewden, waar onder de officier van
justitie gespecialiseerd in  cybercrime, eens dat de bevoegdheden van politie en
justitie moeten worden uitgebreid ten aanzien van cybercrime, meer in het
bijzonder de mogelijkheid om “terug te hacken” ongeacht de plaats waar de
computer zich bevindt?

3. Klopt het dat de in de uitzending optredende officier van justitie u om
een dergelijke wetswijziging heeft verzocht?

4. Bent u bereid aan dit verzoek te voldoen?

5. Kunt u een dergelijke bevoegdheidsuitbreiding realiseren binnen  de
nationale wetgeving? Zo ja, hoe? Zo nee, op welke wijze kunt u op korte en lange
termijn deze vorm van grensoverschrijdende criminaliteit effectief aanpakken?

6. Bent u bereid extra opsporings- en vervolgingscapaciteit in te zetten voor
dit soort misdaad?

7. Is er voldoende kennis en kunde aanwezig op dit terrein bij justitie en
politie?

Delen: