Geef ouders een stem in het onderwijs

Geef ouders een stem in het onderwijs

Door Mohammed Mohandis op 4 juli 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid heeft zich in debat met de staatssecretaris van Onderwijs donderdag hard gemaakt voor de positie van ouders in het onderwijs. De subsidie van de ouderorganisaties wordt door ons voorstel niet wegbezuinigd. Daarnaast hebben we met andere partijen bedongen dat de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) niet volledig wordt wegbezuinigd en dat het godsdienst- en humanistisch vormend onderwijs (GHVO) op openbare scholen in stand blijft.

Geld voor onderwijs moet naar onderwijs, het klinkt logisch maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keerde jaarlijks ongeveer een miljard aan subsidies uit. Subsidies die nu kritisch tegen het licht zijn gehouden, waardoor we extra geld kunnen investeren in leerlingen en leraren.

De PvdA kan leven met de voorstellen van het kabinet. De minister en de staatssecretaris kiezen er voor om te investeren in kwetsbare kinderen, de kwaliteit van leraren en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo komt het geld dat OCW uitkeert ten goede aan het onderwijs. Dat is niet leuk voor de desbetreffende organisaties, maar wel noodzakelijk om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

De begroting van OCW en de toekenning van subsidies is al langere tijd een punt van aandacht, we moeten af van te veel projectmatig werken en versnippering van het beschikbare budget. De herinvestering die nu plaats vindt is hiertoe een eerste stap, die logischerwijs voortvloeit uit ons verkiezingsprogramma en het regeerakkoord. Instellingen en organisaties die zich nu geconfronteerd zien met een korting willen we daarnaast oproepen om in te zetten op samenwerking, omdat wij denken dat hier nog veel winst valt te behalen in het vaak nog sterk verzuilde onderwijslandschap.

Een voorbeeld hiervan zijn de ouderorganisaties, we stimuleren hen om samen te werken. Wanneer zij tot één landelijke ouderorganisatie komen, die ouders informeert en hun belangen behartigt richting de overheid en scholen, ruimen we voor de ouderorganisatie 1 miljoen euro in. We hechten namelijk veel waarde aan het feit dat zij zich sterk maken voor de rechten van ouders en kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Via een motie hebben we de positie van ouderorganisaties veiliggesteld.

Al met al zijn wij, ondanks dat het niet leuk is voor de organisaties die hun subsidie kwijt raken, tevreden met deze herinvestering. Want zo brengen we het doel, er voor te zorgen dat onderwijsgeld naar onderwijs gaat, een stap dichterbij.