Geef krimpregio’s de mogelijkheid maatwerk te leveren

Geef krimpregio’s de mogelijkheid maatwerk te leveren

Geef krimpregio’s de mogelijkheid maatwerk te leveren
Foto Flickr / Dries Verachtert

Door Albert de Vries op 13 maart 2015 Delen  

Veel regio’s langs de randen van ons land hebben te maken met een krimpende bevolking. Hierdoor staat het bestaan van de buurtwinkel onder druk, telt de school steeds minder leerlingen en wordt het steeds moeilijker voorzieningen zoals zorg op niveau te houden. De politiek moet actie ondernemen. Daarom werk ik aan een initiatiefwet die gemeenten de ruimte moet geven om af te wijken van landelijke regelgeving en zo de krimpproblematiek te lijf te gaan.

Onlangs riep D66, bevangen door verkiezingskoorts, dat er een minister van Krimp moet komen. Die is er echter al: minister Blok. Aan hem overhandigde ik vorig jaar mijn initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’. Daarin staan verschillende voorstellen om werk te behouden en ruimte voor groei te creëren. Een van de voorstellen is dat kleine scholen moeten gaan samenwerken om sluiting te voorkomen. Ook hebben wij de minister overtuigd om ziekenhuizen te laten samenwerken en niet te laten concurreren. En wij willen dat de grens niet langer een barrière, maar een kans is. Want als het makkelijker wordt aan de ene kant van de grens te wonen en aan de andere kant te werken, komt er voor mensen die aan de grens wonen een veel groter potentieel aan kansen op opleiding, stage of werk.

Daarnaast boekt de PvdA ook direct concrete resultaten. Zo nam de Kamer een motie van mij aan die regelde dat krimpregio’s ontzien moesten worden bij de bezuinigingen op de Rijksdienst. Hierdoor zijn honderden banen in Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, of Zeeland behouden gebleven. En om krimpregio’s verder te versterken werk ik momenteel aan een Initiatiefwet die regio’s de mogelijkheid geeft om af te wijken van wetgeving die landelijk goed werkt, maar in krimpregio’s nadelig uitpakt. Iedere regio krijgt daardoor de mogelijkheid maatwerk te leveren. Verplicht aanbesteden van groepsvervoer werkt bijvoorbeeld kostenverlagend in de Randstad, waar veel aanbieders actief zijn. Maar in krimpgebieden met weinig aanbieders, leidt dit tot hogere kosten en verschraling van de dienstverlening.

De oplossing voor de krimpproblematiek verschilt per regio en niet voor ieder probleem is een Haagse oplossing. Juist deze problematiek los je op door regio’s extra mogelijkheden te geven en per regio te werken aan maatregelen die in dat gebied het beste werken. Zo werken wij aan echte oplossingen voor de krimpproblematiek. Zodat ook de regio’s langs de randen van ons land meeprofiteren van het economisch herstel.