Geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

Geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

Geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

Door Otwin van Dijk op 13 maart 2014 Delen  

De kracht van goede zorg, dicht bij mensen zit vooral in het kleinschalige karakter. Daarom wil de PvdA dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe de zorg op buurtniveau wordt georganiseerd. Daar weet men tenslotte het beste welke zorg nodig is. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen zelf en kleinschalige sociale wijkteams, en niet uitbesteden aan grote anonieme zorginstellingen.

Vandaag heb ik samen met PvdA-lijsttrekkers uit de gemeenten een plan (pdf) gepresenteerd waarin wij samen de kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop stellen bij zorg in de buurt.

Actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ (pdf) >
Actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ (htm) >

Wij willen wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in de buurt mogelijk te maken. Ook wil de PvdA de totstandkoming van zorgverenigingen ondersteunen, waarbij mensen die zorg nodig hebben samen met zorgverleners bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd.

De zeggenschap over zorg willen we in handen geven van de mensen om wie het gaat. Daarom moeten zorgprofessionals weer zelf kunnen beslissen en niet gehinderd worden door onnodige beleidsnota’s, bureaucratie en bedrijfsjargon. Dat kan met de zorgvereniging. De oude kruisvereniging in een modern jasje. Mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners zijn samen eigenaar van zo’n zorgvereniging. Niet langer grote zorgmolochs, maar kleinschalige verenigingen met directe zeggenschap voor mensen zelf.

Wij willen deze initiatieven stimuleren. Als mensen op deze manier hun zorg willen regelen, mogen ze niet worden weggedrukt door bestaande bureaucratie en onnodige inkooptoestanden. We willen hen het recht geven om dit zelf te organiseren.

Het bruist in veel gemeenten van de nieuwe kleinschalige initiatieven: zorgverenigingen, nieuwe wooninitiatieven, dorpen die het verzorgingshuis ‘adopteren’, wijkteams die de versnipperde zorg oplossen, vrijwilligersinitiatieven. Zulke initiatieven moeten we steunen en mogelijk maken, omdat de zorg er gewoonweg beter van wordt. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen om wie het gaat.