Geef kinderen kansen om zich te ontwikkelen

Geef kinderen kansen om zich te ontwikkelen

Door Anne Koning op 11 juni 2014 Delen  

De Eerste Kamerfractie van de PvdA staat achter het terugbrengen van de vele kindregelingen en ziet dat de oorspronkelijke bezuiniging is verzacht. In de nieuwe situatie wordt werken aantrekkelijker omdat het loont en krijgen mensen meer duidelijkheid. Wel willen we dat het kabinet in de gaten houdt hoe de wet voor gezinnen met een lager inkomen uitpakt. Voor mij staat voorop dat juist deze kinderen genoeg kans krijgen om zich te ontwikkelen.

De PvdA vindt dat gezinnen die niet rond kunnen komen, steun van de overheid verdienen. Zodat er ook voor kinderen uit gezinnen met minder bestedingsruimte genoeg geld is voor een dagelijkse warme maaltijd, kleren, en een lidmaatschap bij een sport- of muziekclub. Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. De kindregelingen horen eraan bij te dragen dat dit wel het geval is.

De samenhang met een tweetal internationale verdragen, IVESCR en het IVRK/kinderrechtenverdrag is inmiddels beschreven. Voor mij als Eerste Kamerlid is het belangrijk dat je dit goed regelt in een wet, omdat je je afspraken hoort na te komen.

Dat neemt niet weg dat de beste steun die je mensen op het minimum kan geven natuurlijk ‘een baan’ is. Daarom vindt de PvdA in de Eerste Kamer het een goede ontwikkeling dat werken met de nieuwe regelingen aantrekkelijker wordt. Het aanvaarden van werk vanaf 28 uur per week tegen minimumloon betekent geen achteruitgang in het inkomen meer.

Wij realiseren ons echter dat het desondanks niet iedere alleenstaande ouder in de bijstand zal lukken om een baan te vinden. Daarom hamert de PvdA in de Eerste Kamer er zo op dat één ding het allerbelangrijkst is: dat de kinderen in deze gezinnen op die warme maaltijd, kleren, en een lidmaatschap bij een sport- of muziekclub kunnen rekenen. We moeten onze ogen openhouden voor ongewenste effecten.

Daarom riep ik minister Asscher op om zich in het kabinet sterk te maken om onbedoelde inkomensachteruitgang bij arme huishoudens te voorkomen. In het debat kwam vooral een specifieke groep ouders ter sprake. Zij hebben een partner, maar voeden de kinderen alleen op omdat die partner in de gevangenis of inrichting zit. Deze groep zou er tot 15% op achteruit gaan. Over de hele linie in de Eerste Kamer werd dat gevolg als ongewenst bestempeld.

Minister Asscher besloot om geld vrij te maken om dit gevolg voor 2015 terug te draaien. Verder wordt nagedacht over de mate waarin dit op de lange termijn verminderd kan en moet worden.

Ook vroeg de PvdA in de Eerste Kamer of de minister in augustus bij de koopkrachtramingen kan bekijken hoe het kabinet de inkomenssituatie van alleenstaande ouders met een minimuminkomen kan versterken.

We moeten de kinderen in deze gezinnen die van weinig rondkomen goed in het oog houden: we zijn immers met z’n allen verantwoordelijk voor hun toekomst.