Geef Juncker de gelegenheid Europese Commissie samen te stellen

Geef Juncker de gelegenheid Europese Commissie samen te stellen

Door Paul Tang op 15 juli 2014 Delen  

De PvdA in het Europees Parlement heeft gestemd voor de benoeming van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Juncker heeft gehoor gegeven – en moeten geven – aan voorwaarden die de sociaaldemocratische fractie stelde aan haar steun. Meer investeringen en meer banen staan absoluut op één.

Willen wij het vertrouwen van de Europeanen terugwinnen, dan moeten we alles in het werk stellen om meer groei en meer werk te krijgen in Europa: investeringen en banen staan op één in het programma van Juncker. En dan specifiek voor jongeren.

Juncker wil extra publieke en private investeringen van 300 miljard in de komende drie jaar bewerkstelligen. Hij benadrukt dat flexibiliteit in het stabiliteits- en groeipact in versterkte mate toegepast zal worden. Alleen zo staat het pact hervormingen en investeringen niet in de weg. De toezegging dat dit door een sociaaldemocraat zal worden vormgegeven, biedt vertrouwen. Ook de aangekondigde ambitie om te komen tot een energie-unie en voor een harde doelstelling voor energie-efficiëntie biedt perspectief.

Natuurlijk, er zijn ook verbeterpunten. Alhoewel Juncker stelt dat hetzelfde werk op eenzelfde plek op dezelfde manier beloond moet worden, geeft hij wat ons betreft nog te beperkt aan hoe hij zogenaamde ‘sociale dumping’ wil tegengaan. Ook de paragraaf over Europees migratiebeleid vinden wij nog te algemeen.

Steeds hebben wij benadrukt dat het ons gaat om het programma en niet om de poppetjes. Daarbij is ook van belang dat Juncker benoemd wordt na een openbaar debat in het Europees Parlement en niet na een besloten bijeenkomst van regeringsleiders.

De PvdA in het Europese Parlement kan per saldo de benoeming van Juncker steunen, zodat hij de kans krijgt om een Europese Commissie te vormen. Maar we zullen in de komende maanden de verschillende kandidaat-commissarissen stevig aan de tand voelen en inhoudelijk beoordelen. In oktober zullen we dan de balans opmaken om te bepalen of Jean-Claude Juncker de komende vijf jaar met zijn team van commissarissen aan de slag kan. Uiteindelijk hebben we allen één doel voor ogen: over vijf jaar willen we een sterker en socialer Europa hebben: met een sterke en stabiele economie, met zekere en goed betaalde banen voor Europeanen, en een Europa dat een baken van vrijheid en democratie is in de wereld.

Lees hier: “Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering” van Jean-Claude Juncker.