Geef gepensioneerden snel duidelijkheid

Geef gepensioneerden snel duidelijkheid

Door Roos Vermeij op 18 augustus 2010 Delen  

De PvdA wil dat gepensioneerden snel duidelijkheid krijgen over hun situatie. Dagblad Trouw heeft berekend dat tussen de 150.000 en 175.000 pensioengerechtigden een grote kans lopen gekort te worden op hun aanvullend pensioen. Over welke pensioenfondsen het gaat en hoeveel de gepensioneerden maandelijks moeten missen is echter nog onduidelijk. Dat zorgt voor onrust bij iedereen die recht heeft op aanvullend pensioen. Daarom ga ik de minister verzoeken snel openheid van zaken te geven. Dat is in het belang van iedereen; voor alle mensen die bij deze pensioenfondsen zijn aangesloten, maar ook voor degenen die dat niet zijn. Gepensioneerden moeten niet onnodig lang in onzekerheid zitten.

De pensioenfondsen zijn hard getroffen door de financiële crisis. Van de 600 fondsen hebben er 340 een herstelplan moeten indienen. Daarvan blijken er nu veertien in ernstige problemen te zitten. Het overgrote deel van de pensioenfondsen voldoet dus aan de verplichtingen. De PvdA vindt dat korten op de pensioenaanspraken een allerlaatste redmiddel is. Maar stabiliteit van alle fondsen, voor het behoud van ons pensioen, nu en in de toekomst, is erg belangrijk. Het gaat immers niet alleen om de pensioenen vandaag, maar ook om die van de volgende generaties.

Er is maatwerk nodig en de pensioenfondsbesturen hebben nog tot één januari de tijd om te kijken welke maatregelen moeten worden genomen. Ik zal verder aan de minister vragen of en op welke wijze een korting voorkomen kan worden. De reikwijdte waarover nu gesproken wordt is namelijk erg groot: 1 tot 14 procent. Ik zou graag van de minister willen weten waar hij deze marge op baseert en welke mogelijkheden er zijn het kortingpercentage zo laag mogelijk te houden.