Geef flexwerkers ook recht op inspraak

Geef flexwerkers ook recht op inspraak

Geef flexwerkers ook recht op inspraak
 Foto Flickr / PvdA

Door Grace Tanamal op 19 mei 2016 Delen  

Werknemers moeten gelijke rechten en kansen hebben op het gebied van medezeggenschap. Daarom wil ik dat mensen met een flexibel arbeidscontract, net als vaste medewerkers, recht krijgen op inspraak bij de onderneming waar zij werken. Momenteel is er nog er een verschil in inspraak tussen flexwerkers en vaste medewerkers. Daarom kondig ik vandaag een initiatiefwet aan die dit verschil wegneemt.

Het is niet meer uit te leggen dat er een verschil bestaat voor wat betreft de rechten op inspraak tussen flexwerkers en vaste medewerkers. Daar moeten we dan ook van af. Dit betekent gelijke rechten en kansen voor werknemers op het gebied van medezeggenschap. Bovendien draagt het bij aan de betrokkenheid van flexwerkers bij het bedrijf waar zij werken. Dat is dus niet alleen winst voor hen, maar ook voor het bedrijf zelf. Daarbij draagt het gelijktrekken van het recht op inspraak bij aan het streven naar meer vaste banen, want bedrijven zijn mogelijk sneller geneigd iemand een vast contract aan te bieden.

Mijn voorstel houdt in dat we de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zo aanpassen dat mensen met een flexibel contract in plaats van na 30 maanden, nu al na 6 maanden het recht hebben om te mogen stemmen voor de ondernemingsraad (OR) en in plaats van na 36 maanden, zich al na 12 maanden verkiesbaar kunnen stellen voor de OR. Dit vergroot de invloed en betrokkenheid van mensen met een flexibel contract bij het bedrijf waar zij werkzaam zijn.

Aangezien het vaak jongeren zijn die een flexibel arbeidscontract hebben, zorgt dit voorstel er ook voor dat de OR binnen bedrijven een betere afspiegeling wordt van de mensen die binnen het bedrijf werken. Hier riepen de jongerenorganisaties van de vakbonden FNV en CNV, Young HR en VPC Young Professionals eerder ook al toe op.

In feite hebben mensen met een flexibel contract nu gewoonweg geen inspraak bij het bedrijf waar zij werken. Hun belangen blijven vaak buiten beeld bij het overleg tussen directie en ondernemingsraad. Dat wil ik veranderen. Want dat is niet alleen goed voor flexwerkers, maar ook voor de ondernemingen zelf.