Geef docent meer tijd les voor te bereiden

Geef docent meer tijd les voor te bereiden

Geef docent meer tijd les voor te bereiden

Door Loes Ypma op 7 juni 2016 Delen  

Iedere docent weet: bij een goed lesuur hoort ook een uur goede voorbereiding. Die tijd krijgen docenten nu echter niet en dat gaat ten koste van het onderwijs. Vooral in wijken waar veel kinderen met achterstanden wonen merk je dat. Zij krijgen daardoor minder kansen. De ongelijkheid in de samenleving dreigt via het onderwijs versterkt te worden. Dat is onacceptabel. Daarom moeten we een begin maken met het verwezenlijken van onze ambitie om docenten in het voortgezet onderwijs maximaal twintig uur per week les te laten geven. De rest van de tijd kan dan besteed worden aan voorbereiding en begeleiding van leerlingen.

Veel docenten bereiden nu de lessen voor in hun vrije tijd. Die passie valt te waarderen, maar is niet iets waar we vanuit mogen gaan. Docenten hebben gewoon meer tijd nodig om hun lessen voor te bereiden. Dat het werkt hebben we gezien op de Hugo de Grootschool in Rotterdam-Zuid. Die school biedt extra lesuren aan en geeft docenten de benodigde ondersteuning en veranderde zo binnen zeven jaar van een van de slechtste in een van de beste scholen van het land.

De ambitie om docenten maximaal twintig uur les te laten geven was daarom ook een van pijlers van de onderwijsvisie die Diederik Samsom onlangs presenteerde samen met schooldirecteur Eric van ’t Zelfde. En vandaag stemde de Kamer in met een motie van mijzelf en D66, die de regering vraagt concreet uit te werken hoe we die twintig uur kunnen realiseren. Daarnaast gaan we bij de begrotingsbehandeling de regering opdragen alvast te beginnen met een experiment in wijken waar veel kinderen met achterstanden wonen.

Juist in die achterstandswijken moeten we beginnen, omdat de werkdruk daar extra hoog is en omdat we de tweedeling in de samenleving tegen moeten gaan door deze kinderen de beste onderwijskansen te geven. De eerste stappen richting het uitvoeren van onze visie zijn gezet, en er gaan er nog vele volgen. Want ieder kind verdient goed onderwijs en moet het beste uit zichzelf kunnen halen.