Geef de onderwijsinspectie meer toezichtmogelijkheden

Geef de onderwijsinspectie meer toezichtmogelijkheden

Door Tanja Jadnanansing op 12 september 2013 Delen  

De PvdA wil dat de onderwijsinspectie meer mogelijkheden krijgt om toezicht te houden en in te grijpen bij scholen. Daarom vragen wij de staatssecretaris om te onderzoeken hoe de inspectie beter zijn werk kan doen, zodat eerder ingegrepen kan worden bij falende scholen. Elke jongere heeft recht op goed onderwijs en de inspectie moet meer mogelijkheden hebben om dit te garanderen.

Al geruime tijd is duidelijk dat het Ibn Ghaldoun de zaken niet op orde had. Zo werd de onderwijskwaliteit al enige jaren als zwak bestempeld en had de school een grote financiële schuld. Naar aanleiding van de examenfraude bleek na onderzoek de situatie op het Ibn Ghaldoun nog ernstiger dan gedacht. Een meerderheid van de docenten was onbevoegd en de Nederlandse taal onvoldoende machtig. Het is onbestaanbaar dat deze zaken niet eerder aan het licht zijn gekomen. We moeten ervoor zorgen dat op andere scholen niet dezelfde fouten worden gemaakt. De inspectie moet onder andere kunnen kijken of leerkrachten wel bevoegd zijn om het vak te geven waarvoor zij ingeroosterd staan.

Delen: