Gebruik spijtoptant om topcriminelen te pakken

Gebruik spijtoptant om topcriminelen te pakken

Gebruik spijtoptant om topcriminelen te pakken
Foto Flickr / banspy

Door Jeroen Recourt op 20 februari 2014 Delen  

Politie en justitie moeten alle mogelijke middelen tot hun beschikking hebben om zware, georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het is voor de PvdA niet te verkroppen dat de zwaarste jongens uit de onderwereld vrijuit gaan, terwijl de impact van hun daden op de samenleving enorm is. In uiterste gevallen is het noodzakelijk dat justitie een deal sluit met een kleinere crimineel om een grote vis te pakken te krijgen. Met een motie die ik samen met een aantal andere partijen heb ingediend, en die brede steun krijgt in de Tweede Kamer, wordt het beperkt inzetten van criminele burgerinfiltranten onder strikte voorwaarden weer mogelijk.

De PvdA vindt het onacceptabel dat er in Nederland criminelen en criminele organisaties zijn die niet aangepakt kunnen worden, ook niet als alle middelen worden ingezet die politie en justitie ter beschikking hebben. Wat justitie vaak mist is informatie uit de organisatie zelf. Informatie van spijtoptanten. Van de chauffeur of de accountant, zogenaamde ‘facilitators’, die iedere criminele organisatie voor zich heeft werken. Door deze mensen in korte tijd en onder strenge voorwaarden informatie te laten verzamelen kan de organisatie in kwestie wél worden aangepakt. Dat vindt de PvdA zwaar wegen. Zwaarder dan de nadelen, die ook aan het inzetten van een burgerinfiltrant kleven.

De commissie-Van Traa heeft in de jaren negentig pijnlijk blootgelegd hoe criminele burgerinfiltranten de opsporing kunnen laten ontsporen. Van die fouten hebben we geleerd. We stellen nu strenge voorwaarden die zorgen dat de fouten van toen worden voorkomen.

In ons gezamenlijke voorstel zijn strenge voorwaarden opgenomen. Hiermee heb ik rekenschap gegeven van de lessen die de commissie-Van Traa ons heeft geleerd.

Onze motie (pdf) komt in de plaats van de motie-Kalsbeek, die zorgde voor een absoluut verbod op de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Nu wordt het beperkt inzetten van dit soort infiltranten voor de komende ruim twee jaar wel mogelijk. Daarna volgt een evaluatiemoment en kijken we wat het heeft opgeleverd.

Wat de PvdA betreft is het tijd om weloverwogen over de schaduw van Van Traa heen te stappen. Want één ding staat voor ons als een paal boven water: het is onacceptabel dat de grootste criminelen de dans ontspringen omdat zij onaanraakbaar zijn.

Er zou vandaag worden gestemd over onze motie, maar de stemming is uitgesteld naar dinsdag 4 maart.