Gebruik landbouwbestrijdingsmiddel Metam-Natrium ingeperkt

Gebruik landbouwbestrijdingsmiddel Metam-Natrium ingeperkt

Door Henk Leenders op 18 december 2014 Delen  

Landbouwbestrijdingsmiddelen kunnen soms gevaarlijk zijn voor mensen die in de buurt wonen. Daarom is het goed dat er strenge regels zijn, en dat buurtbewoners goed geïnformeerd worden. Dat is ook het geval bij Metam-Natrium, een grondontsmettingsmiddel dat negatief in het nieuws kwam door de wijze waarop het werd toegepast in de bollenteelt.

Metam-Natrium kwam in opspraak met name door het gebruik in de nabijheid van woonwijken, en de mogelijke schade daarvan voor de gezondheid. Om die reden is het middel tijdelijk verboden geweest maar onlangs, na een nieuwe beoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), weer toegelaten onder meer strikte gebruiksvoorwaarden. De PvdA is teleurgesteld dat er geen definitief verbod is gekomen voor het gebruik van Metam-Natrium, maar kan leven met het huidige gebruik.

Metam-Natrium mag alleen nog maar worden toegepast als er een bufferzone van 150 meter is tussen het te behandelen perceel en de grens van woningen of andere gebouwen waar mensen verblijven. Ook moet het behandelde perceel worden afgedekt voor minstens 10 dagen en moet de inbreng van het middel op tenminste 20 centimeter diepte. Tenslotte mag er maximaal 1 hectare worden behandeld met een afstand tot het volgende te behandelen perceel. Deskundigen zeggen dat gebruik met in achtneming van deze nieuwe gebruiksvoorwaarden als veilig moet worden beschouwd. In de praktijk blijkt dat, door deze strikte voorwaarde, het gebruik met 90% is afgenomen.

Hoewel de gebruiksvoorwaarden streng zijn, missen we nog een belangrijk aspect. Dat is de informatie verschaffing over het gebruik aan omwonenden. Zij moeten tijdig worden geïnformeerd zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gebruik van Metam-Natrium. Daarom hebben we vandaag in een debat een motie ingediend waarin we de regering verzoeken met de landbouwsector in gesprek te gaan om deze informatie verschaffing te verbeteren, en daarover de Kamer te informeren.