Ga discriminatie in het bedrijfsleven tegen

Ga discriminatie in het bedrijfsleven tegen

Ga discriminatie in het bedrijfsleven tegen

Door Keklik Yücel op 24 november 2015 Delen  

Bas krijgt geen stageplek, omdat hij een vriend heeft. Dat bericht kwam een paar dagen geleden naar buiten. Pure discriminatie, in dit geval om de seksuele geaardheid. Strafbaar en wreed. Dat is onacceptabel. Daarom trekken mijn collega Roos Vermeij en ik wederom aan de bel.

 

Niet uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek vanwege je achternaam of na afloop een afwijzing ontvangen omdat je volgens de werkgever niet in het ‘witte’ team past. Vruchteloos solliciteren nu je inmiddels de 50 bent gepasseerd en je vorige dienstverband na 25 jaar door de economische crisis is beëindigd. Deze voorvallen werden als vervelende incidenten aangemerkt, vaak onder de noemer van gevoeligheid bij de sollicitant en onwetendheid of onzorgvuldigheid van de werkgever. De incidenten die het nieuws halen zijn helaas het topje van de ijsberg.

De voorvallen zouden in de loop der tijd vanzelf afnemen door acceptatie of het inlopen van sociaal economische achterstanden. Niets is helaas minder waar. Een reeks recente onderzoeken en rapportages bewijzen dat. Incidenten zijn geen incidenten meer, maar een steeds terugkerend signaal van het hardnekkige bestaan van discriminatie. Individuele ervaringen ondermijnen het gevoel van bestaanszekerheid en worden vaak als zeer kwetsend ervaren. Dit bewustzijn lijkt gelukkig steeds meer tot de samenleving door te dringen.

Daarom roepen wij bedrijven op woorden om te zetten in daden en samen met ons alles op alles te zetten om discriminatie tegen te gaan. Zelf vragen wij de minister naar het concept van de Chief Diversity Officer. Een persoon die binnen een bedrijf of organisatie de diversiteit bewaakt. Bij veel buitenlandse multinationals is de Chief Diversity Officer een succes.

Kortom maak werk van diversiteitsbeleid binnen de eigen onderneming of organisatie. Het is hoogste tijd dat de bedrijven en organisaties hier concreet en zichtbaar werk van maken. Het uitsluiten van groepen met mensen in onze samenleving is onacceptabel.

Schriftelijke vragen van Keklik Yucel en Roos Vermeij over het bericht ‘geen stage voor Bas, want hij heeft een vriend’

1. Kent u het bericht ‘Geen stage voor Bas, want hij heeft een vriend’ (AD d.d. 19 november 2015)?.
2. Bent u met de PvdA van mening dat het onbegrijpelijk en onacceptabel is dat iemand een stage geweigerd wordt vanwege de seksuele geaardheid?
3. Kunt u toelichten hoe u deze vorm van (arbeidsmarkt)discriminatie door ondernemingen bestrijdt?
4. In hoeverre is er vanuit de overheid ondersteuning voor iemand die vanwege de seksuele geaardheid een stageplaats of werk geweigerd wordt?
5. Kunt u voorbeelden geven van Nederlandse ondernemingen waar diversiteitsbeleid hoge prioriteit lijkt te hebben?
6. Wat zijn volgens u de goede praktijkvoorbeelden voor ondernemingen met betrekking tot diversiteitsbeleid die kansrijk lijken?
7. Bent u ervan op de hoogte dat verschillende buitenlandse multinationals een ‘Chief Diversity Officer’ aanstellen om een cultuuromslag op het gebied van diversiteit te bewerkstelligen? Zo ja, wat vindt u van dit fenomeen en ziet u mogelijkheden om de ‘Chief Diversity Officer’ ook in Nederland gemeengoed te laten worden?