Fraude pakken we keihard aan en medisch beroepsgeheim blijft intact

Fraude pakken we keihard aan en medisch beroepsgeheim blijft intact

Public Domain Pictures / George Hodan

Door Marith Volp op 19 september 2016 Delen  

Vandaag merkte ik veel onrust, het medisch beroepsgeheim zou worden geschonden. Hier is niets van waar, in tegendeel zelfs. Het medisch beroepsgeheim staat als een huis, maar fraude wordt wel keihard aangepakt.

In deze wet is vastgelegd dat bij ernstige vermoedens van fraude een zorgvuldig proces moet worden doorlopen. Als ultimum remedium kan een onafhankelijke arts worden ingeschakeld. Deze kan dan in het medisch dossier van de patiënt kijken of er sprake is van fraude. Deze onafhankelijke arts (ofwel ‘medisch adviseur’) valt, net als alle andere artsen, onder het medisch beroepsgeheim en is BIG geregistreerd. Persoonlijke medische gegevens mogen dus met helemaal niemand gedeeld worden, ook niet met de zorgverzekeraar. Dit valt ook te lezen in wetsartikel 67-70. En hierover is uitgebreid gesproken in het debat. Voor mij het zeer zorgvuldig omgaan met het beroepsgeheim als arts echt essentieel. En samen met het CDA heb ik ook twee amendementen ingediend die die zorgvuldigheid nog beter vastleggen.

Hoe er bij fraude gehandeld mag worden door zorgverzekeraars wordt nauwlettend gevolgd door de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgverzekeraars kunnen niet zomaar gegevens van patiënten laten onderzoeken door de onafhankelijke arts. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat als allerlaatste stap kan worden overgegaan tot inzage in een medisch dossier. Ook moeten patiënten altijd op de hoogte worden gebracht.

Zo zorgen we dat fraude keihard wordt aangepakt, en blijft het medisch beroepsgeheim intact.