Flinke stappen voorwaarts in kwalitatieve kinderopvang

Flinke stappen voorwaarts in kwalitatieve kinderopvang

Flinke stappen voorwaarts in kwalitatieve kinderopvang
Foto Flickr / Elvin

Door Keklik Yücel op 6 februari 2015 Delen  

Het kabinet is goed bezig met het versterken van de pedagogische kwaliteit bij de kinderopvang. Op verzoek van de PvdA komen er ‘pedagogische ontwikkeldoelen’ voor de kinderopvang. Het is nu zaak dat we doorpakken.

De PvdA wil graag dat minister Asscher bij het concreet maken van deze kindontwikkeldoelen een verbinding legt met de noodzakelijke onderwijs- en arbeidsmarktcompetenties van de 21e eeuw. Het gaat dan bijvoorbeeld om de juiste basis leggen voor vaardigheden als effectief communiceren, samenwerken, creativiteit en probleem oplossend vermogen.

Uit onderzoek blijkt dat de basis voor deze vaardigheden in de eerste levensjaren wordt gelegd. Het is goed voor de kansen van kinderen later op school en op de arbeidsmarkt. We bieden hiermee de beste basis aan onze jongste kinderen. De minister heeft mijn voorstel overgenomen en gaat ermee aan de slag.

In deze kwaliteitsagenda heeft het kabinet al flinke stappen gezet. Zo is de continue screening ingevoerd omwille van de veiligheid van onze kinderen. De eerste resultaten stemmen positief. Deze week hebben we de wet aangenomen die de positie van ouders in de kinderopvang versterkt. Dat betekent meer zeggenschap voor de ouders maar ook meer aandacht voor de kwaliteitsverbetering bij de opvang van je kind. Met inzet van de PvdA blijft het adviesrecht op prijs behouden. Goed voor kinderen en goed voor de kinderopvangorganisatie.

Er is nu veel aandacht voor de ontwikkeling van onze jongste kinderen in de kinderopvang. Dit is een positieve verschuiving van opvang naar ontwikkeling van het kind. De PvdA vindt dat kinderopvang meer moet zijn dan opvang maar ook een goede ontwikkeling moet bieden aan onze jongste kinderen.