Flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans brengen

Flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans brengen

Door Lodewijk Asscher op 8 juli 2013 Delen  

Het is belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen op de arbeidsmarkt. Daar past niet bij dat een grote groep mensen langdurig geconfronteerd wordt met onzekerheid over hun baan, hun inkomen en mede daardoor ook minder goede toegang heeft tot scholing en de woningmarkt. De conclusies in het SEO-onderzoek naar langdurig flexibele werknemers ondersteunen mijn ambitie om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen.

Ik wil voorkomen dat flexibele arbeid verwordt tot een goedkoop alternatief voor werk dat beter door vaste werknemers gedaan kan worden. Zo krijgen werknemers na twee jaar, nu nog drie jaar, aanspraak op een vast contract, worden draaideurconstructies met tijdelijke contracten bestreden en wordt de positie van oproepkrachten versterkt.

Deze afspraken uit het regeerakkoord en sociaal akkoord worden nu uitgewerkt in een wetsvoorstel dat in het najaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Lees meer op rijksoverheid.nl >