Financiële probleem volledig en eerlijk oplossen

Financiële probleem volledig en eerlijk oplossen

Door De Redactie op 18 mei 2010 Delen  

Job Cohen vindt dat alle Europese landen volstrekte zekerheid moeten bieden
dat ze hun begrotingsproblemen zelf op gaan lossen. Dat geldt dus ook voor
Nederland. Dus heeft hij op dit punt ook het PvdA programma aangescherpt en
besloten dat het volgende kabinet binnen twee jaar alle maatregelen moet nemen
waarmee het volle financiële probleem van 30 miljard kan worden opgelost. Cohen:
‘We versnellen dus het tempo van besluitvorming en we laten geen rekening achter
voor het kabinet dat in 2015 aantreedt. Zo bieden we in onzekere tijden
zekerheid aan werknemers, consumenten en bedrijven.’

Voor Cohen staan daarbij twee uitgangspunten voorop. ‘Allereerst delen we de
lusten en de lasten eerlijk. Er wordt niet alleen bezuinigd maar ook
geïnvesteerd. Van de hoogste inkomens vragen we nadrukkelijk een bijdrage.’ En
om juist de hardwerkende Nederlanders uit de wind te houden heeft Cohen besloten
juist hun belastingen te verlagen. De belastingtarieven van de tweede en derde
schijf worden met meer dan 2 procent verlaagd. Dat levert ook werk op en
economische groei.

Een tweede uitgangspunt is dat we oog blijven houden voor het broze
economische herstel. ‘De volle 30 miljard moet worden bespaard, de daartoe
strekkende besluiten moeten binnen twee jaar worden genomen maar niet al het
geld hoeft binnen vier jaar te worden opgebracht. Er is ook geen econoom die dat
aanbeveelt. Dus kiezen wij nadrukkelijk voor grote hervormingen die we
behoedzaam en geleidelijk invoeren zodat burgers en bedrijven zich er op voor
kunnen bereiden.’

Wat doet de PvdA extra?
In ons oorspronkelijke plan moet het komende kabinet voor 10 miljard besparen en
daarnaast voor 10 miljard aan maatregelen nemen die op langere termijn geld
opleveren, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd. De laatste 10 miljard zou dan
door het kabinet dat aantreedt in 2015 moeten worden opgebracht. Die benadering
verscherpen we door ook deze laatste 10 miljard nu al te dekken.

Dat doen we door extra te bezuinigen op overheid, bureaucratie en op
Defensie. Verder besparen we extra geld door te korten op salarissen van medisch
specialisten en door mensen met hoge inkomens meer huur te laten betalen als ze
‘scheef’ in een sociale huurwoning wonen. Ook leggen we conform ons
verkiezingsprogramma de uitvoering van een aantal voorzieningen op het gebied
van de sociale zekerheid en de zorg bij gemeenten neer. Zij kunnen dat beter dan
‘Den Haag’ en getuige de ervaringen met de Bijstandswet valt er zo op een
eerlijke manier geld te besparen. Die opbrengsten zijn er nog niet in 2015 maar
als we de beslissing de komende jaren nemen, groeien die opbrengsten snel na
2015. Dat is één van de belangrijkste manieren om de resterende 10 miljard te
dekken.

Al die extra maatregelen zorgen ervoor dat we het hele probleem oplossen. De
PvdA doet dat vooral ook eerlijk en fatsoenlijk. Door een verlaging van de
belastingen voor lage en middeninkomens zorgen we dat voor zoveel mogelijk
mensen hun koopkracht op peil blijft. Van de hoogste inkomens vragen we
nadrukkelijk een bijdrage.