Feiten over het kinderpardon

Feiten over het kinderpardon

Foto Shutterstock / Rawpixel.com

Door Attje Kuiken op 28 juni 2016 Delen  

Het kinderpardon is een onderwerp dat ieder van ons aan het hart gaat. Het gaat immers over het lot van kinderen van ouders die op de vlucht naar ons land kwamen. Daarover woedt ook discussie en krijg ik veel vragen. Vandaar heb ik nog eens op een rijtje gezet hoe het nu precies zit:

2010: initiatiefwet gewortelde kinderen Hans Spekman

In 2010 diende Hans Spekman een wet in die regelde dat kinderen die door te lange procedures hier geworteld waren mochten blijven. Het betrof kinderen van gevluchte ouders die acht jaar in Nederland waren en waarvan de ouders meegewerkt hadden aan de procedures.

2012: kinderpardon in regeerakkoord

In het regeerakkoord hebben we geregeld dat die wet er ook eindelijk echt kwam. Maar dan voor méér kinderen. Namelijk voor kinderen van gevluchte ouders, die vijf jaar lang hier opgegroeid zijn (in plaats van de eerder acht jaar), waarvan de ouders meegewerkt hebben aan procedures en terugkeer. Naast de pardonregeling voor alle kinderen die de afgelopen jaren het slachtoffer geworden waren kwam er ook een permanente regeling voor alle toekomstige gevallen.

De resultaten tot nu toe: 1600 kinderen en ouders mochten blijven

Onder de eerste regeling, de tijdelijke, vonden 1500 kinderen en ouders een plekje in ons land. Meer dan de helft van alle aanvragen. Zij mogen blijven en daar zijn we trots op. De tijdelijk regeling werd opgevolgd door de permanente. Onder deze aanvraag kregen ongeveer 100 mensen inmiddels een verblijfsvergunning. Er vonden ook veel afwijzingen plaats, 90 procent werd afgewezen. Waarom? Vaak omdat mensen –begrijpelijk vanuit hen- een beroep willen doen op een regeling die niet voor hen bedoeld is. Veel aanvragen voor de permanente regeling worden gedaan voor kinderen van gezinnen die niet hierheen gevlucht zijn maar die hier gekomen zijn op een werkvisum. Of voor kinderen waarvan de ouders de asielprocedures hebben tegengewerkt. En voor hen biedt de regeling uit het regeerakkoord geen oplossing. Dat willen we ook niet. Want iedere regeling heeft ook grenzen. En hier ligt die grens die we met elkaar hebben vastgesteld op kinderen van gevluchte ouders, die vijf jaar lang hier opgegroeid zijn, waarvan de ouders meegewerkt hebben aan procedures en terugkeer

Waarom zijn er grenzen aan het kinderpardon?

Grenzen zijn broodnodig. Omdat bij de pardonregeling niet alleen het uitgangspunt is dat kinderen van gevluchte ouders niet het slachtoffer mogen worden van procedures, maar ook dat we niet iedereen die hier komt werken en kinderen meeneemt na vijf jaar een paspoort moeten geven. En ook omdat we geen regelingen moeten maken die stimuleren dat ouders hun kinderen inzetten als instrument om te mogen blijven. Door zelf procedures eindeloos proberen te vertragen, want eerlijk is eerlijk, ook dat gebeurt. Als we een rechtvaardig kinderpardon willen, maar ook een kinderpardon wat niet kinderen tot een instrument van ouders op zoek naar een betere toekomst maakt, dan moeten er grenzen zijn. Anders roept de regeling het leed van kinderen in de toekomst over hen af. Voor de realiteit mogen we ook de ogen niet sluiten.

Waarover woedt de discussie over de permanente regeling?

Op de Politieke Ledenraad werd een motie ingediend die twee dingen vraagt.

1) het uitbreiden van het kinderpardon van kinderen van gevluchte ouders naar kinderen van ouders die om economische redenen of die met een werkvisum hier kwamen.

2) het schrappen van het zogenaamde meewerkcriterium dat –zoals we in 2010 en 2012 zelf vroegen- ook van mensen vraagt dat ze niet zelf de procedures hebben opgerekt door bijvoorbeeld hun paspoort kwijt te maken of door identiteitsfraude te plegen en dat ze dus meegewerkt moeten hebben aan een vlotte procedure.

Op de ledenraad heb ik namens de fractie aangegeven dat we van beiden géén voorstander zijn. We willen een veilig thuis bieden aan vluchtelingen maar niet aan iedereen die om economische motieven naar ons land komt – hoezeer we hun persoonlijke beweegredenen ook begrijpen. We vragen dat mensen meewerken omdat we anders ervoor zorgen dat mensen bewust procedures vertragen en kinderen tot een instrument maken om verblijf af te dwingen.

Wat doet de fractie voor een rechtvaardig kinderpardon?

Dat betekent niet dat we geen zorgen hebben, die hebben we wel. En daar knokken we iedere dag voor. Zo mag het niet zo zijn dat bureaucratische rompslomp en het één keer missen van een afspraak kinderen en hun families het recht om te blijven onthoudt als ze verder gewoon in aanmerking komen. Dat mag enkel het geval zijn als ouders bewust procedures hebben gefrustreerd, weigerden mee te werken en zo hun kinderen en zichzelf bewust in die situatie gebracht hebben. Daarom dienden we een motie in waarin we inzicht vragen in de gronden voor afwijzing voor alle kinderen. Wij willen dat als dan blijkt dat de regels kinderen ten onrechte een plek in ons land onthoudt de regels moeten worden aangepast. Helaas stemden GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie die mooie woorden spreken over het belang van kinderen tegen. Nu onze motie daarover door de oppositie is weggestemd zoeken we naar andere wegen om tot een rechtvaardige uitwerking van meewerkcriterium te komen.

Ook zetten we ons achter de schermen in voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid bij schrijnende gevallen en komen we met een initiatiefwetsvoorstel samen met GroenLinks waarmee we de rechten van kinderen beter borgen in de asielprocedures waardoor IND en de rechter bij zowel reguliere als asielaanvragen de mogelijkheid krijgen het belang van het kind zwaarder mee te laten wegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die wanneer ze worden teruggestuurd in hun ontwikkeling beschadigd raken, psychologische problemen krijgen of om kinderen met een bepaalde ziekte of handicap die in het land van herkomst geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben.

De PvdA strijdt al jaren voor een eerlijk en rechtvaardig kinderpardon en dat blijven wij doen. Lees er meer over in ons standpunt kinderpardon.

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee
word lid

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid

Berichten