Fatsoenlijke Participatiewet stap dichterbij

Fatsoenlijke Participatiewet stap dichterbij

Door John Kerstens op 14 februari 2013 Delen  

Met het aannemen van een aantal moties hebben we deze week stappen gezet naar een fatsoenlijke invulling van de zogeheten Participatiewet. Doel van die wet is mensen met zoals dat heet ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ meer kansen te geven op werk. Lees verder voor een overzicht van de aangenomen moties.

 

De Partij van de Arbeid is gebonden aan de in het regeerakkoord neergelegde hoofdlijnen van de wet. Maar natuurlijk doe ik er alles aan om binnen die hoofdlijnen een zo fatsoenlijk mogelijke invulling voor elkaar te boksen.

Ik zie dat als mijn plicht naar de mensen om wie het hier gaat: jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en mensen uit de sociale werkvoorziening. Mensen die net als iedereen in, met en door hun werk vooruit willen komen in hun leven. Maar die daar net even wat meer (of een heleboel meer) hulp bij nodig hebben.

Met het indienen en aannemen van een aantal moties (‘opdrachten aan het kabinet’) hebben we van de week wat stappen richting die fatsoenlijke invulling gezet. En dat is goed nieuws. Hieronder een overzicht.

1. Er wordt scherp in de gaten gehouden dat tegenover ‘de deuren die dicht gaan’ in de sociale werkvoorziening ‘deuren open gaan’ in het normale bedrijfsleven. Op die manier zou niemand tussen wal en schip moeten vallen.

2. Vóór de zomer moet er duidelijkheid komen over de verdere invulling van de wet èn van het in het regeerakkoord opgenomen quotum waardoor werkgevers met 25 mensen of meer in dienst plekken voor arbeidsgehandicapten móeten vrijmaken. Dat quotum, of een net zo goed alternatief dat vakbonden en werkgevers misschien verzinnen, is voor ons hartstikke belangrijk. Op tijd helderheid erover dus ook.

3. Als die plekken niet worden vrijgemaakt, dan (zo zegt het regeerakkoord) moeten werkgevers een boete betalen. Komt er meer geld aan boetes binnen dan bij het regeerakkoord is ingeschat, dan moet dat extra geld bijvoorbeeld worden gebruikt voor extra begeleiding. En vloeit het dus niet naar de staatskas, zo is van de week besloten.

4. In de nieuwe wet moeten cliëntenraden een sterke positie krijgen.

5. Er gaat gekeken worden naar werk dat momenteel veelal door mensen uit bijvoorbeeld Polen wordt gedaan, maar dat (soms met wat aanpassingen) heel geschikt is voor de mensen waar het hier om gaat.

6. Er moet een oplossing komen voor regio’s (als bijvoorbeeld Oost-Groningen) waar aan de ene kant veel mensen in de sociale werkvoorziening werken en aan de andere kant weinig plekken in het normale bedrijfsleven zijn.

Wat (los van de inhoud) positief is, is dat we met de meeste van deze moties een brug hebben weten te slaan naar partijen in de oppositie. Zo hebben we niet alleen met de VVD moties ingediend, maar ook met het CDA, D66, de Christen Unie en de SGP. Al die moties hebben het ‘gehaald’. Alle door andere oppositiepartijen ingediende moties overigens niet.

Natuurlijk zijn we er nog niet. Ook bij de echte wetsbehandeling ga ik nog proberen een aantal zaken te verbeteren. En in de tussentijd blijf ik natuurlijk door het land toeren om zo veel mogelijk mensen te spreken.