Familiebeleid GGZ moet beter

Familiebeleid GGZ moet beter

Door Lea Bouwmeester op 26 oktober 2011 Delen  

De PvdA vindt het zorgelijk dat veel GGZ-instellingen hun familiebeleid
onvoldoende op orde hebben. Dat is zorgelijk omdat een goed familiebeleid een
belangrijke bijdrage kan leveren aan goede zorg. Daarom heb ik de minister
gevraagd in te grijpen.

Uit
het
bericht van het Landelijk Platform GGZ
blijkt dat familieleden slecht
geïnformeerd worden over de behandeling van de cliënt, ondanks dat zij daar wel
recht op hebben. De familieleden zien de cliënt veel vaker dan de hulpverlener.
Zij hebben het vaak als eerste door als de geestelijke gezondheidssituatie van
een cliënt verslechtert. Maar op meldingen daarover komt niet altijd een
effectieve reactie, met gevolg dat de situatie uit de hand loopt.

Daarom heb ik de minister van Volksgezondheid de volgende vragen gesteld:

1. Kent u het bericht “Familiebeleid GGZ vaak niet op orde”?

2. Deelt u onze mening dat een goed familiebeleid een belangrijke bijdrage
kan leveren aan goede zorg voor en het (mede) voorkomen van uitval van cliënten
in de geestelijke gezondheidszorg. En ook helpen bij een vroegtijdige
signalering van de escalatie van problemen bij een cliënt?

3. Deelt u onze mening dat het zorgelijk is dat veel GGZ-instellingen hun
familiebeleid onvoldoende op orde hebben, zoals blijkt uit de enquête van het
meldpunt Meld je zorg van het Landelijk Platform GGZ in samenwerking met het
Fonds Psychische Gezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel en welke
stappen gaat u nemen om een goed familiebeleid te waarborgen?

4. Bent u van mening dat een goed familiebeleid dat in evenwicht is met de
privacy van de cliënt en het beroepsgeheim van de behandelaar effectieve steun
kan geven en mede problemen kan voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u
dit toelichten?

5. Bent u bekend met de signalen van familieleden dat het regelmatig voorkomt
dat zij het als eerste doorhebben als de geestelijke gezondheidssituatie van een
cliënt verslechterd, maar dat op meldingen daarover – zowel binnen als buiten
kantoortijden – niet altijd een effectieve reactie komt, met als gevolg dat de
situatie uit de hand loopt? Vindt u deze berichten zorgelijk? Kunt u de IGZ
vragen dit probleem mee te nemen in het lopende onderzoek? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid, aangezien het te vaak niet goed gaat, uw verantwoording te
nemen en aan te sturen op een goed familiebeleid binnen de GGZ? Zo ja, op welke
wijze gaat u hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet