Extra inzet in strijd tegen ISIS, Syrische bevolking ruimhartig hulp bieden

Extra inzet in strijd tegen ISIS, Syrische bevolking ruimhartig hulp bieden

Door Michiel Servaes op 29 januari 2016 Delen  

Het bestrijden van terreurgroep ISIS, een uitweg zoeken uit de complexe Syrische burgeroorlog en ruimhartig hulp bieden voor de noodlijdende burgerbevolking. Dat is de opdracht waar de internationale gemeenschap voor staat. Het kabinet presenteert vandaag een robuust en gebalanceerd pakket hoe Nederland hier verder aan kan bijdragen. De PvdA-fractie staat welwillend tegenover de combinatie van politieke, militaire én humanitaire maatregelen. We zullen het pakket goed bestuderen en het debat aangaan.

De Syrische bevolking lijdt nu al ruim vijf jaar onder de verschrikkelijke oorlog. Met het politieke proces dat vandaag in Genève van start gaat, is er in elk geval weer enig perspectief op dialoog en een oplossing voor het conflict. Dat proces zal ongetwijfeld gepaard gaan met vallen en opstaan en nog lang duren. We moeten dus alle steun geven zodat de Syrische oppositie zich verenigd en de druk op het Assad-regime stevig opgevoerd wordt. Om te beginnen moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de belegering van steden en de inzet van vatenbommen.

Nederland is op dit moment al actief in de strijd tegen ISIS. We trainen Iraakse en Koerdische strijders en ondersteunen hen vanuit de lucht. Onlangs heb ik zelf in Irak kunnen zien hoeveel waardering er voor deze bijdrage van Nederlandse militairen bestaat en welke voortgang er geboekt wordt. De Koerden en Irakezen betalen daar wel een hoge prijs voor, met name omdat bevrijde steden vol met boobytraps en bermbommen achtergelaten worden. ISIS blijft deze aanvoeren vanuit Oost-Syrië. Het kabinet wil juist daarom grensoverschrijdende aanvoerroutes (munitiedepots, logistieke knooppunten) aanpakken. Voor deze specifieke inzet bestaat een volkenrechtelijk mandaat. Essentieel is uiteraard wel dat burgerslachtoffers in dichtbevolkte gebieden vermeden worden en dat we voorkomen dat Assad profiteert.

Ondertussen is de Syrische bevolking de dupe van gevechten tussen alle strijdende partijen. Zij zijn op de vlucht voor het geweld, of zitten letterlijk opgesloten in steden zonder voedsel of medicijnen. Het is belangrijk dat deze mensen, die part nog deel hebben aan de vreselijke oorlog, worden geholpen. Nederland trekt nu extra geld uit om nog meer Syriërs te kunnen helpen. Daarnaast wordt steun gegeven om de door gematigde oppositiegroepen bevrijde gebieden beter te beschermen en om het dagelijks leven in die regio’s weer enigszins op gang te brengen.

Voor de strijd tegen geweld en terreur bestaan geen eenvoudige oplossingen. Maar de enorme complexiteit van het conflict in Syrië en Irak mag ook niet leiden tot cynisme of passiviteit van de internationale gemeenschap. We moeten samen met bondgenoten blijven zoeken naar manieren waarop we de veiligheid in het Midden-Oosten kunnen verbeteren en mensen weer perspectief en hoop kunnen bieden.