Extra geld voor militaire innovatie

Extra geld voor militaire innovatie

Door Sultan Günal-Gezer op 12 december 2012 Delen  

PvdA en VVD willen ontwikkelingsfonds CODEMO wegens succes uitbreiden met een eenmalig bedrag van 5 miljoen euro. Dat heb ik bepleit in mijn zogenoemde maidenspeech die ik woensdag in de Tweede Kamer mocht uitspreken. Lees verder voor de hele toespraak, met in de slotalinea’s meer over nut en noodzaak van extra geld voor het fonds waarmee het midden- en kleinbedrijf wordt geholpen om innovatieve militaire producten te ontwikkelen.

Voorzitter, met gezonde spanning en een enorm eervol en trots gevoel sta ik hier om mijn maidenspeech te houden. Trots, dat ik als dochter van een gastarbeider, na een lange weg in mijn nieuwe land Nederland afgelegd te hebben, nu het hoogste politieke ambt als volksvertegenwoordiger mag uit oefenen.

Graag wil ik in mijn speech even stilstaan bij mijn gezin, mijn familie, mijn lieve ouders, in het bijzonder bij mijn vader (die helaas niet meer leeft). Zij hebben mij altijd onvoorwaardelijk gesteund in alles wat ik deed.

Zonder hun steun, was ik nooit zover gekomen. Ik zie dit daarom als een eerbetoon aan hun en mijn overleden vader, die zo ontzettend trots zou zijn geweest.

Voorzitter, het is nu ruim een maand geleden dat ik een mooie en eervolle functie als wethouder heb omgeruild voor nog mooiere en nog eervollere functie als Kamerlid en kreeg afgelopen weken regelmatig de vraag wat mijn affiniteit met de Krijgsmacht is.

Mijn belangrijkste affiniteit is vanzelfsprekend mijn woonplaats en de regio waar ik vandaan kom. Ik woon al bijna 40 jaar in mooie Brabantse gemeente Uden met Vliegbasis Volkel, die onlosmakelijk verbonden is met de gemeenschap van Volkel en van Uden.

En ondanks sommige beperkingen die de aanwezigheid van de basis en de F16 ’s met zich meebrengt zijn we in Uden vooral trots dat we de basis in onze gemeente hebben.

Ik ben ook een Brabants Kamerlid, een provincie waar de Krijgsmacht één van de grote werkgevers is, vanwege vele duizenden mensen die werkzaam zijn. Naast Volkel werken in Brabant mensen onder andere in Eindhoven, Breda, Den Bosch, Gilze-Rijen, Woensdrecht, Roosendaal, Vught, Budel, Rucphen, Tilburg en Oirschot.

Als Brabanders zijn we trots op deze verbondenheid met de Krijgsmacht en zoeken graag de samenwerking, om het een onderdeel te laten zijn van de lokale en regionale gemeenschap.

Voorzitter, als Kamerlid ben ik in die korte tijd enorm onder de indruk geraakt van de grote betrokkenheid, bevlogenheid en loyaliteit waarmee mensen van de Krijgsmacht zich inzetten voor vrede en veiligheid.

Daarom ben ik als woordvoerder Piraterij enorm trots op onze Koninklijke Marine, en op Commandeur Bekkering, die afgelopen half jaar succesvol het commando over de antipiraterijmissie van de NAVO aan de kust van Somalië heeft gevoerd. Graag ga ik na zijn terugkeer, samen met de collega’s, van Vaste Kamer Commissie Defensie een gesprek met hem aan, om over zijn ervaringen te spreken.

Maar voorzitter, tegelijkertijd zitten veel van deze mensen in grote onzekerheid, door de enorme reorganisatie waar de Krijgsmacht mee te maken heeft.

Ik vind het zeer belangrijk, om in deze moeilijke en onzekere tijden voldoende oog te blijven houden voor de menselijke maat en de impact van de maatregelen voor de mensen en hun sociale omgeving.

Voorzitter, afgelopen weken zijn voor mij aantal thema’s duidelijk geworden, waar naar mijn mening de Krijgsmacht aan moet werken en waar ik mij graag voor wil inzetten. Om te beginnen de samenwerking van de Krijgsmacht met de lokale -en regionale overheden, met het onderwijs en het bedrijfsleven.

De Krijgsmacht moet meer een onderdeel worden van de samenleving en de poorten van de kazernes moeten verder opengezet, om nieuwe en innovatieve arrangementen mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het personeel die vanwege de bezuinigingen uit moet vloeien.

Daarnaast kan het openstellen van sommige faciliteiten zoals sportvoorzieningen op de militaire complexen voor civiel gebruik, een positieve bijdrage leveren aan de vermaatschappelijking van de Krijgsmacht.

Je haalt daarmee de samenleving echt binnen, vergroot de openheid en draagvlak, en maakt creatieve oplossingen in deze lastige tijd van bezuinigingen mogelijk.

Een ander voorbeeld is het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap, waar de Krijgsmacht iets mee moet doen, door bijvoorbeeld bij aanbestedingen ook de lokale of regionale bedrijven kans te geven, om mee te doen, of gebruik te maken van Social Return.

In Brabant hebben de 12 Defensiegemeenten, de provincie Noord Brabant, Brabants en Zeeuwse Werkgeversvereniging, UWV en MKB-Brabant de handen ineen geslagen en een aanbod ontwikkeld richting de Krijgsmacht over:

– bevordering van maatschappelijke relatie
– samenwerking met defensie als medeaanjager van technologische vernieuwing met onderwijs en bedrijfsleven (Brainpoort Eindhoven)
– doorstroming defensiepersoneel naar bedrijfsleven
– inschakeling lokaal en regionaal bedrijfsleven

De waarde van de Krijgsmacht voor de regionale economie moet niet onderschat worden.

Daarom is het van groot belang dat de Krijgsmacht actief deelneemt aan deze lokale en regionale ontwikkelingen en met betrokken partijen samenwerkt om tot gezamenlijke strategische doelen en agenda’s te komen.

Voorzitter, als Partij van de Arbeid vinden we de samenwerking onder andere met het bedrijfsleven heel belangrijk en zijn daarom zeer enthousiast over de inzet van ontwikkelingsfonds CODEMO (Commissie Defensie Materiaal Ontwikkeling).

Door gebrek aan financiering is het voor het Nederlandse midden -en kleinbedrijf niet altijd makkelijk te starten met de ontwikkeling van innovatieve militaire producten, die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

Vanuit het fonds worden bedrijven financieel geholpen om kansrijke producten tot een succes te maken. Defensie financiert de helft van productontwikkeling. Het fonds is een groot succes. Zowel de overheid als het bedrijfsleven is bijzonder tevreden over de resultaten wat via het fonds bereikt wordt.

Nu ligt het fonds echter stil, omdat het terugstromen van de royalties tijd kost. Een aanvulling op het budget is nodig om de vele initiatieven plaats en ruimte te geven. Bij deze projecten is altijd sprake van een win-win situatie, en Defensie krijgt prachtige resultaten voor de helft van de prijs.

Daarom willen we met collega Ronald Vuijk van de VVD-fractie, het fonds wegens succes uitbreiden met een eenmalig bedrag van 5 miljoen euro. Samen hebben we hiervoor een amendement ingediend.

Tot slot voorzitter, als wethouder heb ik de afgelopen jaren steeds voor de mensen gestaan om ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving in gang te zetten.

Ik ga nu als Kamerlid en als woordvoerder Defensie Materieel, met enthousiasme en overtuiging achter de mensen binnen onze Krijgsmacht staan en ze steunen in alle mooie, belangrijke, maar ook risicovolle werk dat ze doen, voor de nationale en internationale vrede en veiligheid.

Ik zal mij er sterk voor maken dat ze hierbij over de beste materialen kunnen beschikken om hun werk zo goed en zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Dank u wel, voorzitter!