Extra geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Extra geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Door Jetta Klijnsma op 9 september 2009 Delen  

Tot en met 2011 komt er 75 miljoen euro extra beschikbaar voor maatregelen om
de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het geld is onder meer bedoeld voor scholing
en het aan de slag helpen van jongeren. Eerder trok het kabinet al 250 miljoen
euro uit voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Het extra geld is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ik kondigde
de bijdrage vanuit het ESF aan bij de ondertekening van convenanten met 24
regio’s om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Binnenkort tekent ik met de
resterende zes regio’s overeenkomsten in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.

PvdA Tweede-Kamerlid Hans Spekman is blij met het extra geld. Wel wijst hij
erop dat een convenant nog geen stageplaats of baan is: ‘Daar gaat het
natuurlijk om. We moeten er goed op toezien dat het convenant ook echt wordt
uitgevoerd. Gemeenten, overheid en sociale partners moeten hier hard aan werken
en zorgen dat die banen en stageplaatsen voor jongeren er ook echt komen.’

De regionale afspraken vormen een belangrijk onderdeel van het actieplan van
het kabinet ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het ESF-geld is
beschikbaar voor de opleidingsfondsen van de verschillende beroepssectoren en de
dertig gemeenten die een voortrekkersrol hebben bij de aanpak van de
jeugdwerkloosheid.