Extra geld voor cultuur

Extra geld voor cultuur

Foto Shutterstock / DutchScenery

Door Joyce Vermue op 29 november 2016 Delen  

Cultuur raakt ons en verbindt. We mogen we trots zijn op onze kunst- en cultuursector. We hebben veel verschillende instellingen en gezelschappen die fantastische kunst of voorstellingen maken waar veel mensen van genieten. De subsidie aan een aantal van deze gezelschappen dreigde te verdwijnen. Dat zou eeuwig zonde zijn. Daarom heb ik het initiatief genomen voor extra geld om deze subsidie kunnen handhaven.

Met het geld kan de subsidie aan cultuurinstellingen die positief zijn beoordeeld door de Raad voor Cultuur worden voortgezet. Het gaat om instellingen en gezelschappen zoals het Orkater, Korzo en Dox. Tijdens het debat over de cultuurbegroting vorige week waren veel partijen het eens over de noodzaak om deze instellingen te steunen, maar was het nog niet duidelijk waar het geld vandaan moest komen.

Het is ons nu gelukt die financiering te regelen. Vandaag dien ik een amendement in dat tien miljoen vrijmaakt voor de cultuursector. Het amendement is mede-ondertekend door D66, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie. Gezamenlijk zijn we erin geslaagd het benodigde geld vrij te maken, zodat al die gezelschappen en culturele instellingen die fantastisch werk doen daarmee kunnen doorgaan. Zodat zij ons culturele erfgoed kunnen blijven uitdragen, mensen kunnen blijven inspireren en verbinden en kunst kunnen blijven maken die ons raakt.