Extra geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Extra geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Door Lodewijk Asscher op 5 maart 2013 Delen  

Het kabinet wil dat jongeren een eerlijke kans krijgen om te participeren in de samenleving. Dat zij grip krijgen op hun toekomst. Dat zorgen en onzekerheid over de toekomst plaats maken voor optimisme. Dat het behalen van een diploma zich uitbetaalt en zij zich verder kunnen ontplooien in hun werk. Dat kan alleen als we er met elkaar – de jongeren zelf, de overheid, de sociale partners en de onderwijsinstellingen – de schouders onder zetten, vanuit het besef dat de aanpak van de jeugdwerkloosheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Wetende dat we niet voor een gemakkelijke opgave staan.

Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Dat schrijven Jet Bussemaker en ik aan de Tweede Kamer.

Op rijksoverheid.nl lees je alles over de maatregelen die we treffen.