Extra aandacht voor laagste inkomens

Extra aandacht voor laagste inkomens

Door Tunahan Kuzu op 3 december 2013 Delen  

Het is zorgwekkend dat het aantal mensen dat in armoede leeft vorig jaar is toegenomen. Met name de stijging van de hoeveelheid kinderen die in armoede opgroeit, baart zorgen. Op aandringen van de PvdA neemt het kabinet maatregelen om armoede te bestrijden. De laagste belastingschijf wordt verlaagd, er wordt fors geïnvesteerd in banen en voor armoedebestrijding is extra geld vrijgemaakt, ook om armoede onder kinderen het hoofd te bieden. Bovendien krijgen de laagste inkomens er volgend jaar tot 100 euro bij. Met deze ingrepen kunnen we armoede tegengaan.

Werk is de beste manier om uit armoede te komen. Daarom ben ik blij dat dit kabinet investeert in werk en ervoor zorgt dat werken loont: De arbeidskorting gaat fors omhoog en de armoedeval voor alleenstaande ouders is gerepareerd. Voor zelfstandigen is het belangrijk dat de economie weer aantrekt, zodat zij weer opdrachten krijgen, want het is zorgelijk dat deze groep werkenden steeds vaker moet aankloppen voor hulp bij de gemeente of de voedselbank.

De PvdA maakt zich sterk voor mensen met een smalle beurs. Volgend jaar krijgen minima en ouderen met enkel een AOW-uitkering er tot 100 euro bij. Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt om armoede te bestrijden en er komt meer aandacht voor het voorkomen van schulden. Ook wordt de laagste belastingschijf verlaagd, waardoor de laagste inkomens meer overhouden. Voor ouderen met een onvolledige AOW en aanvulling vanuit de bijstand wordt er per 1 juli 2014 voor gezorgd dat ook zij weer voordeel hebben van de koopkrachttegemoetkoming, zodat hun inkomen op peil blijft.

De vandaag gepresenteerde armoedecijfers zijn zorgwekkend. Daarom is de inzet van dit kabinet hard nodig om de verwachte daling van het aantal mensen in armoede volgend jaar daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Delen: