Extra aandacht voor het mbo

Extra aandacht voor het mbo

Door Tanja Jadnanansing op 16 december 2013 Delen  

Het is goed nieuws dat er extra geld beschikbaar komt voor het mbo. Hiermee verbeteren we ons beroepsonderwijs en kunnen we het aantal jongeren dat zonder diploma het mbo verlaat verder terugdringen. Bovendien zorgen we ervoor dat jongeren een stage en later een baan kunnen vinden. Minister Jet Bussemaker stimuleert met kwaliteitsafspraken scholen om het best uit zichzelf Ć©n uit jongeren te halen. Een streven dat ik volledig onderschrijf.

Het beroepsonderwijs in Nederland staat internationaal hoog aangeschreven. Toch merk ik dat er nog veel beter kan. Het is zaak dat we kijken hoe we onze vakmensen van morgen nog beter kunnen voorbereiden op de toekomst. De minister heeft nu met scholen afgesproken dat zij beloond worden op basis van de geleverde prestaties. Er zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van docenten, het succes van hun leerlingen (tijdens én na afronding van hun opleiding), het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en het voorbereiden van jongeren op hun stage. Op dat laatste punt is extra aandacht ook noodzakelijk, want ik hoor vaak van jongeren dat zij hier vastlopen.

Om scholen extra te stimuleren om er voor te zorgen dat iedere jongere uitzicht heeft op een stage, heeft de PvdA aangedrongen op het invoeren van een stagegarantie voor jongeren. Te veel jongeren volgen een opleiding waar geen stageplekken voor zijn of worden niet goed voorbereid op een stage. Er moet extra aandacht voor de beroepspraktijkvorming zijn. Ook dienen scholen meer aansluiting te zoeken bij het (regionale) bedrijfsleven. Zodat uiteindelijk iedere jongere uitzicht heeft op een stage en ieder (stage)bedrijf kan rekenen op een goede stagiair of werknemer. Via de kwaliteitsafspraken voor het mbo zorgt de minister dat hier extra geld voor wordt vrijgemaakt. Zo zorgen scholen met het bedrijfsleven voor een goede toekomst van iedere jongere.

Ook is er oog voor de kwaliteit van docenten op het mbo, zodat ook hier de beste leerkrachten voor de klas staan. Er komt extra geld voor de bij- en nascholing van docenten. Daarnaast is er terecht veel aandacht voor het probleem van vroegtijdig schoolverlaten. Dat is noodzakelijk, zoals ook de onderwijsraad recent onderstreepte.

Jaarlijks verlaten bijna 40.000 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. Dat aantal moet de komende jaren verder omlaag. Ons beroepsonderwijs is goed, maar het kan en moet nog veel beter. Met de kwaliteitsafspraken stimuleren we nu scholen het beste uit zichzelf én uit iedere jongere te halen.