Experimenteren met innovatief taxivervoer

Experimenteren met innovatief taxivervoer

Experimenteren met innovatief taxivervoer
 Foto Wikipedia / Mauritsvink

Door Duco Hoogland op 24 juni 2015 Delen  

Nieuwe taxi-initiatieven moeten de ruimte krijgen. Daarnaast moeten er heldere regels komen om cowboys van de markt te weren. Delen, meerijden en taxivervoer in privéauto’s heeft voordelen voor reizigers. Dergelijke initiatieven kunnen leiden tot lagere tarieven voor de klant en meer ritten voor de chauffeur. Daarom ben ik blij dat de Kamer vandaag mijn motie steunde om te gaan experimenteren op het platteland en in de stad met innovatief taxivervoer.

Omrijden, het weigeren van ritten, en niet op de plaats de prijs. Een taxi nemen in Nederland is te duur. Er is bijna geen keus voor reizigers en het is altijd de vraag wie er achter het stuur zit. Om die redenen nemen de meeste Nederlanders niet 1-2-3 een taxi. Tegelijkertijd is het zo dat chauffeurs veel meer stilstaan dan rijden. Ze maken zo weinig ritten dat ze er bijna geen belegde boterham meer aan overhouden.

Het is daarom een goede zaak dat er meer ruimte komt voor experimenten met klantgerichter taxivervoer en met elkaar meerijden via de deeleconomie. De aangekondigde experimenteerruimte moet ten volle worden benut, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Mijn motie roept de staatssecretaris op aan de slag te gaan: zoek actief het contact met gemeenten, met ov- en andere marktpartijen en kom zo snel mogelijk met initiatieven waarbij taxi’s rijden in plaats van stilstaan en waarbij meerijden via de deeleconomie een alternatief kan vormen voor niet-rendabel openbaar vervoer.

Uiteraard blijft onze inzet ook dat de taximarkt niet wordt overgenomen door cowboys. Voor hen is in deze markt geen plaats. Door heldere regels te stellen kunnen we hun weren. Datzelfde geldt voor partijen die geen belasting wensen te betalen. Indien chauffeurs geen BTW en inkomstenbelasting afdragen kunnen zij geen gebruik maken van de nu gecreëerde experimenteerruimte.

We gaan experimenteren met innovatief taxivervoer en stellen heldere regels tegen diegene die de wet willen ontduiken. Dat moet leiden tot beter vervoer voor reizigers en meer klandizie voor taxichauffeurs. Op die manier maken we vooruitgang mogelijk en zorgen we ervoor dat de chauffeurs een eerlijke boterham kunnen verdienen.

Delen: