Excessief beloningsbeleid financiële instellingen aanpakken

Excessief beloningsbeleid financiële instellingen aanpakken

Excessief beloningsbeleid financiële instellingen aanpakken
Foto stock.xchng / StarLight

Door Henk Nijboer op 15 juli 2014 Delen  

Vandaag levert de Tweede Kamer de schriftelijke inbreng bij de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het excessieve beloningsbeleid in de financiële sector is volgens de PvdA niet alleen een symptoom van de perverse cultuur in deze sector, maar ook één van de oorzaken van de huidige financiële crisis. Het is daarom rechtvaardig en noodzakelijk de sector te verplichten het belang van klanten weer centraal te zetten, in plaats van de eigen beloning.

Het is dan ook onverteerbaar dat er nog altijd torenhoge bonussen en salarissen worden uitgekeerd in de financiële sector, terwijl de belastingbetaler deze sector heeft moeten redden.

Bankbestuurders moeten juist weer dienstbaar worden aan de samenleving en hun prioriteit weer bij de klant en de spaarder leggen. Dat betekent ook dat er een einde moet komen aan de extreme beloningscultuur bij financiële instellingen. Daarom voert Jeroen Dijsselboem de strengste wetgeving van Europa in: bonussen worden wettelijk gemaximeerd op twintig procent.

Dit voorgestelde strenge bonusplafond verdient alle steun. Ook vertrekvergoedingen en bonussen om mensen voor de organisatie te behouden worden wettelijk gemaximeerd. Bovendien wordt de wettelijke basis om bonussen terug te vorderen versterkt, de zogenaamde claw back. Zodat het risicovolle gedrag dat ons de crisis bracht, niet langer wordt beloond maar wordt voorkomen.
Maar banken zinnen alweer op mogelijkheden om de wet te omzeilen. In Engeland werden dure advocatenbureaus en adviseurs ingehuurd om de Europese regels te ontwijken via nieuwe beloningspakketten en het vervagen van het verschil tussen vaste en variabele beloningen.

De PvdA wil de wet zo maken, dat het onmogelijk wordt via constructies tegen de geest van de wet te handelen. Voorbeelden daarvan zijn het volstorten van pensioengaten zodat toch torenhoge vertrekvergoedingen kunnen worden betaald. Of het aanbieden van ingenieuze optiepakketten, zodat toch hogere bonussen dan toegestaan kunnen worden uitgekeerd. Dat gedrag moeten we wettelijk voorkomen. Ook vinden we dat zolang banken staatsgesteund zijn en de belastingbetaler opdraait voor de risico’s die bij beleggers horen te liggen, de top geen bonus mag krijgen. Dat willen we amenderen in de wet.

De PvdA wil een normalisering van de beloningen in de financiële sector: lonen van bankiers moeten in de pas blijven met de normale loonontwikkeling. De claim dat toptalent weg gaat is ongeloofwaardig. Verschillende banken laten zien dat het anders kan en de salarissen in de sector blijven voor de top torenhoog. Bovendien moeten we stoppen om het roekeloze gedrag te belonen dat leidde tot deze financiële crisis. Daarmee voorkomen we dat de financiële crisis zich herhaalt. Bankiers verdienen een goede beloning voor dienstbaar werk. Zet niet het eigenbelang maar het belang van de klant voorop. Daarvoor zal de PvdA-fractie zich in de Tweede Kamer sterk maken bij de verdere wetsbehandeling.

Lees hier mijn volledige schriftelijke inbreng (pdf) >

Delen: