Weblog Jet Bussemaker: evaluatie WMO

Weblog Jet Bussemaker: evaluatie WMO

Door Jet Bussemaker op 26 februari 2010 Delen  

Als staatssecretaris van VWS heb ik mij drie jaar ingezet om iedereen in de
samenleving mee te laten doen. Participatie van alle burgers: jong en oud,
ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen
heeft. Uit de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die
maandag 1 maart door het Sociaal Cultureel Planbureau(SCP) wordt gepubliceerd,
blijkt dat we op de goede weg zijn. En daar ben ik blij om.

Soms zijn er ook problemen, zoals met de Europese aanbesteding. Ik heb als
staatssecretaris de Europese Commissie gevraagd eenmaal en andermaal
duidelijkheid te geven over deze verplichting; als dat van hen niet moet, dan
kan deze marktwerking wat mij betreft direct geschrapt worden!

De uitvoering van de Wmo ligt in handen van de gemeenten. Gemeenten hebben
veel vrijheid om hun lokale en integrale beleid in te vullen.  Steeds meer
gemeenten leggen nieuwe verbindingen met andere terreinen, bijvoorbeeld door
mensen uit de wsw en de wwb in te zetten bij buurtklussen. Zo is de participatie
van de een, de ondersteuning van de ander! Of door actief beleid op te zetten om
mantelzorgers te ondersteunen, bijvoorbeeld door respijtzorg of door
woningtoewijzing. Zo wordt de Wmo een echte buurtwet! Met ‘welzijn nieuwe
stijl’was ik bezig om dergelijke ontwikkelingen verder te stimuleren en de
creativiteit op gemeentelijk niveau te bevorderen. Ik hoop dat anderen dat
zullen voortzetten.  De PvdA zal zich hiervoor in ieder geval hard maken.