Europese vluchtelingenaanpak is een grote doorbraak

Europese vluchtelingenaanpak is een grote doorbraak

Foto PvdA

Door Attje Kuiken op 18 maart 2016 Delen  

Vluchtelingen een legale, veilige route bieden via een luchtbrug en een einde maken aan de gevaarlijke overtocht in gammele bootjes. Dat is de gezamenlijke Europese oplossing voor de vluchtelingenproblematiek waar wij al langer voor hebben gepleit. Dat Europa en Turkije hier nu een afspraak over hebben gemaakt is een grote doorbraak. De juridische waarborgen in het akkoord moeten nauwgezet worden uitgevoerd en het is goed dat er extra geld voor de opvang van vluchtelingen in Turkije komt.

Met deze deal blijft Europa niet langer hangen in uitersten. Uitersten van hoge muren en prikkeldraad versus onbeperkte toegang voor iedereen. Na maanden van Europees overleg en onderlinge twisten kunnen we nu beginnen met een rechtvaardige oplossing. Het akkoord betekent dat Europa zich bereid toont een omvangrijke hoeveelheid mensen die recht hebben op een vluchtelingenstatus, veilig en gecontroleerd vanuit Turkije naar Europa te halen. Tegelijkertijd worden migranten die toch via de illegale en gevaarlijke manier Griekenland bereiken teruggebracht nadat de asielaanvraag in Griekenland is beoordeeld en niet-ontvankelijk is verklaard.

Europa trekt zes miljard uit voor vluchtelingenopvang in Turkije, zodat de 2,7 miljoen vluchtelingen die in Turkije zitten een beter leven krijgen. Geld voor huisvesting, voldoende voedselpakketen, onderwijs voor kinderen en medische zorg. En het daadwerkelijk terugsturen van mensen die toch de overtocht maken, kan pas beginnen als aan alle juridische en internationaal rechterlijke voorwaarden is voldaan.

Nu deze afspraak er ligt, begint het werk pas echt. Maar deze mijlpaal betekent dat we een einde kunnen gaan maken aan de verdrinkingen en aan de mensensmokkel. Dat we vluchtelingen eindelijk een legaal alternatief kunnen gaan bieden. Een Europa dat werk maakt van een gezamenlijke aanpak, in plaats van ieder-voor-zich.

Een verbonden samenleving

Eerlijke spelregels zijn nodig. Zodat grote bedrijven netjes belasting betalen, net als de bakker op de hoek. Zodat we uitbuiting van werknemers aanpakken. En zodat we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren.

Lees ons verkiezingsprogramma