Europese sociaaldemocraten: meer ruimte voor groei en banen

Europese sociaaldemocraten: meer ruimte voor groei en banen

Europese sociaaldemocraten: meer ruimte voor groei en banen
 Logo Socialists & Democrats

Door Diederik Samsom op 21 juni 2014 Delen  

Europa heeft dringend behoefte aan meer ruimte voor groei en banen. De nieuwe Europese Commissie moet daarom het Stabiliteits- en Groeipact anders toepassen dan tot nu toe is gebeurd. Tot die conclusie kwamen de leiders van sociaaldemocratische partijen die vandaag op uitnodiging van de Franse president Hollande bijeen waren in Parijs. 

Tot nu toe heeft de nadruk gelegen op begrotingstekorten en schulden wegwerken. Maar de nadruk moet liggen op economische en sociale hervormingen. Landen die zich committeren aan hervormingen die de economie versterken moeten meer tijd krijgen om begrotingstekorten weg te werken, vinden de sociaaldemocraten.

De sociaaldemocraten spraken daarnaast over de noodzaak om een Europese energiepolitiek te voeren, waarbij gezamenlijke investeringen kunnen zorgen voor minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland én voor meer banen.

Ik verwelkom het initiatief van François Hollande om als sociaaldemocraten gezamenlijk op te trekken. Hoewel we allemaal onze eigen nationale omstandigheden hebben en soms van mening verschillen, voelen we allemaal dezelfde noodzaak om te werken aan een Europa dat toekomstige generaties weer perspectief biedt en beseffen we de noodzaak om sociale hervormingen door te voeren.

Delen: