Europees Parlement zet grote stap naar een socialer Europa

Europees Parlement zet grote stap naar een socialer Europa

Pixabay / Life-Of-Pix

Door Agnes Jongerius op 17 oktober 2017 Delen  

Het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijk stap gezet om ervoor te zorgen dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ voor de gehele Europese arbeidsmarkt gaat gelden.

In de parlementaire commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een meerderheid voor mijn voorstel gestemd dat de rechten van werknemers sterker moet verankeren en een einde moet maken aan de oneerlijke concurrentie in Europa.

Het is een overwinning voor alle werknemers.

Het is een belangrijk keerpunt in de strijd om een eerlijke arbeidsmarkt. Straks hebben gedetacheerde werknemers overal in Europa ook recht op een CAO loon, waardoor er een einde wordt gemaakt aan de uitbuiting van, vooral Oost-Europese werknemer. Tegelijkertijd maken we een einde aan de oneerlijke concurrentie. Het is een overwinning voor alle werknemers en alle bedrijven die aan de regels voldoen.

In het wetsvoorstel worden nieuwe regels voorgesteld voor het detacheren ofwel het ‘tijdelijk uitlenen’ van werknemers van het ene naar het andere EU-land. De bestaande regels dateren uit 1996 en zijn inmiddels achterhaald. Werkgevers misbruiken de richtlijn om Oost-Europeanen goedkoop aan het werk te zetten in onder meer Nederland. In Oost-Europese landen is ook verzet tegen de herziening, omdat ze bang zijn hun concurrentievoordeel te verliezen.

Een goed begin om uiteindelijk eerlijke voorwaarden en eerlijke concurrentie te realiseren.

Het verzet vanuit Oost-Europa komt vooral vanuit de grote ondernemingen. Zij verdienen op dit moment nog grof geld aan het uitbuiten van personeel. Werknemers en vakbonden steunen de voorstellen. Zij zien ook dat de salarissen van gedetacheerde werknemers veel te laag zijn op dit moment. De stemming van vandaag is een goed begin om uiteindelijk eerlijke voorwaarden en eerlijke concurrentie te realiseren.

De stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement zal plaatsvinden op 26 oktober in Straatsburg. Op 23 oktober moeten de lidstaten hun positie gaan bepalen. Het wetsvoorstel moet vervolgens vorm krijgen in onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie.

BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN:

Beloning: Beloning volgens CAO lonen en alle elementen die ook onder loon vallen zoals een 13e maand en speciale vergoedingen voor werken in het weekend. Een belangrijke wijziging is dat extra vergoedingen voor reizen en kost & inwoning niet meer van het loon mogen worden afgetrokken.

Onder aanneming: De lidstaten krijgen de mogelijkheid om onderaannemers te dwingen het geldende CAO loon uit te betalen. In Nederland is dat bijvoorbeeld nu al het geval.

Juridische basis: In de nieuwe detacheringsrichtlijn wordt de juridische basis om werknemers te beschermen uitgebreid. Tot nu toe kregen werkgevers van gedetacheerde werknemers in veel rechtszaken gelijk als ze aanvochten dat ze hun werknemers beter moesten behandelen. Dit kwam doordat er alleen naar de regels voor de interne markt gekeken werd. In de nieuwe regels zijn werkgevers ook verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden.

Duur: De maximale termijn van een gedetacheerde werknemer wordt 24 maanden. Uitzonderingen voor speciale gevallen zijn mogelijk in dien daar goede redenen voor zijn. Als het werk een aan brug of gebouw niet binnen 24 maanden afgerond kan worden kunnen de architect of ingenieur een verlenging krijgen.  Werkgevers mogen na deze termijn geen nieuwe gedetacheerde werknemer inhuren voor hetzelfde werk. Doordat het voorstel de bescherming van werknemers aanscherpt, zal de duur in de praktijk minder verschil maken.

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee

We kunnen #nietzonderjou

Meld je aan en doe mee met de campagne!

Ik doe mee!