Europees Parlement wil forse energiebesparing

Europees Parlement wil forse energiebesparing

Door Judith Merkies op 9 november 2010 Delen  

Het Europees Parlement wil de lidstaten verplichten om energie te besparen.
Vrijwillige afspraken blijken niet te werken, want veel landen maken geen haast
om minder energie te gebruiken. Daarom neemt het Europees Parlement nu de stok
ter hand: dan maar dwingende afspraken maken. Ik ben blij met deze stap. De
doelstelling van twintig procent besparing tegen 2020 is goed haalbaar. Het
beleid van het kabinet-Rutte moet dan wel ambitieuzer worden.

Twintig pocent minder energieverbruik in 2020
Gisteren stemde het Europees Parlement voor de verplichting van twintig procent
minder energiegebruik in 2020, uit te voeren door de lidstaten. Dit is echter
maar een signaal, want de wetgevende maatregel uit de EU komt pas in het
voorjaar van 2011. Zowel de Europese Raad (de lidstaten zelf dus) en het
Europees Parlement moeten dan nog instemmen. Wat het Europees Parlement wil is
inmiddels duidelijk, nu is het afwachten wat de lidstaten doen. Nederland doet
met het nieuwe kabinet in elk geval weinig aan duurzaamheid.

Doelstelling goed haalbaar
Ik ben blij dat het Europees Parlement zich voor een strengere aanpak heeft
uitgesproken. De doelstelling van twintig procent besparing tegen 2020 is goed
haalbaar. Het nieuwe Nederlandse beleid van het kabinet-Rutte moet dan wel
ambitieuzer worden. Deze regering zet weinig in op innovatie, die nodig is om
technologieën te ontwikkelen en te verfijnen. Daarmee kan duurzame energie
opgewekt worden en kunnen we nog efficiënter met energie omgaan.

Extra banen door innovatie
Juist de omslag naar meer innovatie levert banen op. In Nederland zijn al enkele
proefgebieden waar op grotere schaal microgeneratie wordt toegepast. Dat is heel
kleinschalige energieopwekking. De producten die deze technologie mogelijk
maken, moeten ontwikkeld, geïnstalleerd en beheerd worden. Dat levert
arbeidsplaatsen op, niet alleen in de Randstad.

Energiebesparing heeft hoogste prioriteit
Het Europees Parlement voelt zich gesteund door het eerder deze week uitgelekte
ontwerprapport van de Europese Commissie waarin zij haar Europese
Energiestrategie voor de komende 10 jaar uiteenzet. De Commissie komt hierin tot
hetzelfde standpunt als het Europees Parlement en spreekt zich uit voor
wettelijk verplichte doelstellingen voor energie-efficiëntie. Verder stelt de
Commissie dat energiebesparing de hoogste prioriteit heeft, nog meer dan
recycling en hernieuwbare energie.

Ook transport kan energie-efficiënter
Bij meer duurzaamheid hoort ook de aanpak van transport. Deze sector is
verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de totale uitstoot van de
broeikasgassen in de EU en er valt nog veel te winnen. Naast personenauto’s en
bestelwagens moeten ook vrachtwagens aan CO2-emissiedoelstellingen voldoen. Het
Europees Parlement heeft de Commissie dan ook gevraagd om voor vrachtwagens
eveneens met concrete reductiedoelen te komen.

Er is werk aan de winkel – en geen seconde te verliezen

Als Europa haar energieconsumptie niet drastisch omlaag brengt, halen we amper
de helft van de twintig procent besparing die we ons voor 2020 tot doel hebben
gesteld. Dat zou een blamage zijn, want de enige manier om op het gebied van
duurzaamheid geloofwaardig te zijn in de internationale arena, is door zelf het
goede voorbeeld te geven. Er zijn genoeg innovatieve technieken om energie te
besparen. En er zijn bijkomende voordelen voor bedrijven en burgers:
kostenreductie en nieuwe banen. Aan de slag dus – en snel!