Europees burgerinitiatief versterkt democratisch gehalte EU

Europees burgerinitiatief versterkt democratisch gehalte EU

Door Paul Kalma op 28 januari 2010 Delen  

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon betekent een democratische
impuls voor de Europese Unie. Belangrijk onderdeel is het Europees
Burgerinitiatief. Met één miljoen handtekeningen uit een significant aantal
lidstaten kunnen burgers een onderwerp op de Europese agenda plaatsen. Ik heb
een rapport geschreven over hoe het burgerinitiatief er in de praktijk uit moet
gaan zien. Voorop staat dat het een serieus instrument moet worden.

Het burgerinitiatief kan de betrokkenheid van burgers bij de menings- en
besluitvorming van de Europese Unie sterk bevorderen. De mate waarin dat ook
werkelijk het geval zal zijn, hangt enerzijds af van de burgers zelf en van
simpele, gebruiksvriendelijke procedures; anderzijds van de bereidheid van de
bestuurlijke organen van de EU om burgerinitiatieven die de procedures succesvol
doorlopen hebben, open tegemoet te treden.

Als rapporteur van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heb ik een rapport geschreven over hoe het Europees
Burgerinitiatief er in de praktijk uit moet gaan zien. Voor mij staat voorop dat
het een serieus instrument moet worden. Daarom mogen zowel aan de indieners als
aan de Europese Commissie eisen worden gesteld. Zo zou het goed zijn als
burgerinitiatieven moeten worden aangemeld bij een openbare website. Vervolgens
hebben de indieners een jaar de tijd om de benodigde steun te verwerven. Lukt
dat niet, dan gaat het initiatief niet door. Als het de indieners daarentegen
wel lukt om meer dan één miljoen handtekeningen te verzamelen dan dient de
Europese Commissie dit niet zomaar naast zich neerleggen. De indiener moet de
kans krijgen om in Brussel het plan toe te lichten, en de Commissie moet snel
duidelijkheid verschaffen over wat er uiteindelijk met het burgerinitiatief
gebeurt.

Ik heb er vertrouwen in dat het Europees Burgerinitiatief een succes wordt.
Ook in Nederland kennen we dit instrument, dat in 2005 op aandringen van de PvdA
werd ingevoerd. Tot nu toe heeft dit
eenmaal
geleid tot een daadwerkelijke behandeling in de Tweede Kamer
, verschillende
andere initiatieven zijn nog in voorbereiding.

De integrale versie van
mijn rapport is hier te downloaden >