EU-geld correct én nuttig besteden

EU-geld correct én nuttig besteden

Door Michiel Servaes op 7 november 2012 Delen  

De controleurs van de jaarrekening van de EU, de Europese Rekenkamer, hebben de EU-begroting afgekeurd. Dat is erg teleurstellend. Juist in een tijd waarin ook Europese middelen schaars zijn, moeten we ervoor zorgen dat iedere euro zo verantwoord en efficiënt mogelijk besteed wordt. Ik wil het nieuwe kabinet aansporen snel en serieus werk te maken van de modernisering van de Europese begroting. De lidstaten dragen hier immers gezamenlijk verantwoordelijkheid voor.

In een gesprek dat ik had met een lid van de Europese Rekenkamer werden er een aantal nuanceringen in de cijfers over de geconstateerde fouten aanbracht. Zo mogen vormfouten bij EU-uitgaven niet verward worden met fraude. Slechts in 0,3% van de gevallen – nog steeds onacceptabel natuurlijk – is daar sprake van. Ook is de misvatting weggenomen dat de fouten te wijten zijn aan de Brusselse bureaucratie: het zijn juist de lidstaten die de grootste verantwoordelijkheid dragen. Tenslotte blijken fouten vaak samen te vallen met complexe regels. Vereenvoudiging van EU-regelgeving zou dus niet alleen gunstig zijn voor ondernemers, maar ook voor een betere verantwoording van uitgaven.

Minstens zo interessant als de controle van de rechtmatigheid van EU-uitgaven is het onderzoek dat de Rekenkamer verrichtte naar de doelmatigheid van die bestedingen. Helaas blijkt dat nog lang niet elke cent goed besteed wordt. Zo kost het bijvoorbeeld 170 miljoen euro per jaar om het Europees Parlement op twee plaatsen te laten vergaderen. Ook andere uitgaven, met name op het terrein van landbouw en visserij, blijken niet doelmatig of zelfs contraproductief. Daar tegenover staan grensoverschrijdende programma’s voor onderzoek en ontwikkeling die voor de lopende begrotingsperiode maar liefst 1% extra groei en 900.000 banen opleveren.

Het kabinet moet dan ook snel aan de slag met de modernisering van de EU-begroting. In het regeerakkoord staat hierover een uitstekende passage. Later deze maand komen de regeringsleiders bijeen voor de slotonderhandelingen over het financieel kader voor de periode 2014-2020. Met het rapport van de Europese Rekenkamer in de hand zou de premier, met een beetje hulp van onze nieuwe bewindslieden op Financiën en Buitenlandse Zaken, in staat moeten zijn goede resultaten in Brussel te boeken.