Er valt wat te kiezen

Er valt wat te kiezen

Er valt wat te kiezen
Foto Flickr / PvdA

Door Hans Spekman op 13 februari 2014 Delen  

Dit weekeinde komen we in Breda bijeen voor ons jaarlijkse partijcongres. Belangrijkste punt op de agenda: de verkiezingen.

De voorbereidingen zijn sinds enkele maanden in volle gang. Het programma is rond, de aanmeldingen stromen binnen. Als voorzitter ben ik trots op de afdeling Breda én onze medewerkers en vrijwilligers die weer bergen werk verzetten om straks honderden partijgenoten welkom te kunnen heten.

Het wordt een belangrijk Congres. We behandelen onder meer het rapport van de commissie Melkert hoe we de volgende crisis kunnen voorkomen en een einde kunnen maken aan de erfenis van Thatcher en Reagan. We kiezen een gedeeltelijk nieuw partijbestuur. We organiseren wandelgangendebatten. En we stellen het programma en de kandidatenlijst vast voor de Europese verkiezingen.

Dan heb ik het natuurlijk nog niet gehad over de speeches van Diederik, Lodewijk en Paul. En, daar ben ik heel trots op, we gaan met honderden van jullie op zaterdagmiddag Breda in om met onze kiezers te praten over wat er goed gaat en beter kan in hun en andere gemeenten. Het belooft de grootste actie ‘PvdA in de buurt’ ooit te worden.

Met dit alles willen we laten zien hoe belangrijk we de komende verkiezingen vinden. Want het gaat 19 maart ergens over. Willen we een gedeelde samenleving, zoals VVD en D66 met hun voorstellen om onder meer het aantal sociale huurwoningen te halveren waardoor straks binnensteden alleen nog maar voor de happy few bereikbaar zijn? Of willen we één samenleving, waar we niemand aan de kant laten staan en waar iedereen het beste uit zich kan halen?

Waar we de werkgelegenheid aanjagen, en werken aan een land van na de crisis. Te veel mensen zitten zonder werk. Het is zaak om de motor van de economie weer aan het draaien te krijgen. Niet alleen een taak van het Rijk, maar ook van de gemeenten.

We hebben in dit kabinet al laten zien dat het belangrijk is dat je als partij je verantwoordelijkheid neemt. Dankzij ons wordt zorg straks dichter bij mensen georganiseerd, in de buurt. Voor professionele zorg blijft de dokter of de verpleegkundige verantwoordelijk. Zo zorgen we voor een betaalbare zorg. Dan is het wel van belang dat wij straks lokaal in colleges zitten om ervoor te zorgen dat de zorg ook echt bij de mensen komt die het nodig hebben. En niet zoals in Breda, waar we in de oppositie zitten en een partij als D66 de thuiszorg puur op prijs heeft aanbesteed.

Er valt wat te kiezen op 19 maart.

Delen: