Belangrijke stap naar duurzame energievoorziening

Belangrijke stap naar duurzame energievoorziening

Door Diederik Samsom op 22 juni 2011 Delen  

We zijn een belangrijke stap dichter bij
het
door ons voorgestelde grote energieakkoord
. Vrijwel de hele Tweede Kamer én
de minister schaarde zich vandaag achter een voorstel om een verplicht ‘aandeel
duurzaam’ vast te leggen. Dat betekent dat energiebedrijven in 2020 verplicht
zijn om ongeveer 35%  van hun stroom duurzaam op te wekken. Een revolutie in een
energiebeleid dat door jarenlange onderlinge onenigheid en door gebrek aan
ambitie in het regeerakkoord volledig vast dreigde te lopen.

Het energierapport van minister Verhagen,
dat
we vandaag bespraken
, staat vol met gemeenplaatsen, is zónder sluitende
boekhouding en nodigde eigenlijk uit om met veel oppositioneel kabaal aan
flarden te worden geschoten. Dat heb ik niet gedaan. Niet vandaag. Niet nu we op
de drempel van een doorbraak staan. Niet nu er een kans was om samen op te
trekken. Dan is het geen tijd om met deuren te gaan slaan. Dan is het tijd om
deuren open te zetten. Naar een schone, betaalbare en betrouwbare
energievoorziening. Nu kunnen we een leveranciersverplichting vastleggen.

Met een leveranciersverplichting leggen we alle energiebedrijven de plicht op
om een vastgesteld deel van hun stroom duurzaam te leveren. Geen subsidiegedoe.
Gewoon een helder doel. Zo trekken we onszelf effectief en eenvoudig van 8%
duurzame stroom nu naar 35% in 2020. Met deze maatregel kunnen we onszelf
bevrijden van de zwalkende koers die het energiebeleid tot nu toe kenmerkte.
Doordat de energiepolitiek ons decennia verdeeld hield, werd het energiebeleid
bij iedere nieuwe krachtsverhoudingen in het parlement gewijzigd. En bij iedere
wijziging nam de investeringszekerheid verder af en stagneerde de vooruitgang.
Daar kan nu dus een einde aan komen.

De minister heeft toegezegd om te gaan werken aan de gewenste
leveranciersverplichting. Om alle randvoorwaarden in te vullen zal er nog veel
werk moeten worden verzet en is ook de medewerking van energiebedrijven gewenst.
Zij hebben met klem om zo’n verplichting gevraagd, dus dat mag geen grote
problemen opleveren.

Vandaag zijn tegenstellingen eindelijk overbrugd en is een zeer belangrijke
stap op weg naar een ambitieus energieakkoord gezet. Een akkoord dat in omvang
zijn weerga niet kent, groter dan de deltawerken, zowel financieel als
technisch. Een akkoord dat Nederland sterker de 21ste eeuw in kan leiden; met
meer groei, meer innovatie, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en
een schoner milieu. Ik ben blij om te zien dat ik niet de enige ben die het
belang van een gezamenlijke aanpak inziet.