Elke euro optimaal besteden

Elke euro optimaal besteden

Door Henk Nijboer op 16 mei 2013 Delen  

In de Tweede Kamer is tijdens het verantwoordingsdebat met premier Rutte en minister Dijsselbloem gesproken over de uitvoering van het beleid door de ministeries in 2012. Voor de Partij van de Arbeid is het essentieel dat de overheid zuinig en verantwoordelijk met publiek geld omgaat.

Als financieel woordvoerder heb ik het kabinet opgeroepen de soberheid die is ingezet in het regeerakkoord, hoog in het vaandel te houden en tegelijkertijd de ambitie te houden om elke euro die publiek wordt uitgegeven, zo goed mogelijk te besteden.

In 2012 jaar is er 255 miljard uitgegeven, een enorm bedrag. Dankzij de Algemene Rekenkamer weten wij dat meer dan 99,8 procent van de uitgaven rechtmatig en duidelijk is besteed.

De PvdA gelooft in een samenleving waarin welvaart en welzijn samengaan. Dat ideaal rechtvaardigt een grote rol voor de overheid. Daarvoor is het nodig dat je voldoende grip hebt op de overheidsuitgaven.

Dat was het hoofdthema van mijn bijdrage in de Tweede Kamer vandaag, waarbij ik namens de Partij van de Arbeid vijf zaken heb uitgelicht; de semipublieke sector, fraude en misbruik, de inkomsten van de overheid, de garanties en de uitvoering van het beleid. Ook komt er op mijn verzoek een nieuwe schokproef voor de overheidsfinanciën, zodat de risico’s beter in beeld komen.

In de Tweede Kamer hebben wij vandaag teruggekeken op de publieke prestaties en de zorgen die de PvdA op deze gebieden had. Als Financieel Woordvoerder heb ik het kabinet opgeroepen de soberheid die is ingezet in het regeerakkoord, hoog in het vaandel te houden en tegelijkertijd de ambitie te houden om elke euro die publiek wordt uitgegeven — dat zijn er een boel — zo goed mogelijk te besteden. Het kabinet, en de Tweede Kamer, moeten altijd blijven bekijken of elke euro juist en optimaal wordt besteed. Alleen op deze manier wordt Nederland elke dag een stukje sterker en socialer.

Integrale spreektekst (pdf) >
Integrale spreektekst (htm) >