Elektronisch patiëntendossier alleen als het veilig is

Elektronisch patiëntendossier alleen als het veilig is

Door Lea Bouwmeester op 28 november 2012 Delen  

De PvdA is voor het delen van medische gegevens door middel van een elektronisch patiëntendossier (EPD), maar dan moet er wel aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste vinden wij dat de privacy van patiënten gewaarborgd moet worden. Ten tweede moet het systeem veilig zijn en dus niet gekraakt kunnen worden. Ten derde is het van groot belang dat patiënten eerlijk worden geïnformeerd over het nieuwe systeem, want het gaat ten slotte om gevoelige en persoonlijke informatie. Indien er aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn wij voor de invoering van het EPD.

Het belang van delen van medische patiëntgegevens is groot, omdat het de kwaliteit van zorg kan vergroten en onnodige fouten kan voorkomen. Dit is in het belang van de patiënt, maar dan moet systeem wel veilig zijn. Het is onduidelijk of het nieuwe systeem aan deze eis voldoet. Daarom heb ik de minister en het veld hierover om opheldering gevraagd.

Vandaag publiceerde de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) een enigszins geruststellend bericht over de druk die zorgverzekeraars leggen op huisartsen om mee te werken aan het EPD. De PvdA had hierover om opheldering gevraagd, want wij vinden het onacceptabel dat artsen onderdruk gezet worden of een vergoeding krijgen indien zij een patiënt overhalen om in te stemmen met het dossier. De VZVZ laat weten dat artsen en apothekers slechts enkele centen verdienen aan de invoering van het EPD. Het is nog onduidelijk of verzekeraars van huisartsen eisen om patiënten mee te laten doen.

Tevens meldt de VZVZ dat het patiëntendossier niet verplicht en goed beveiligd is. Mocht er toch sprake zijn van misbruik door zorgverleners, dan kan de VZVZ toegang tot het systeem weigeren. Alhoewel het VZVZ het EPD met deze punten heeft verbeterd, blijven onze zorgen bestaan. Misbruik wordt namelijk niet uitgesloten. Bovendien kan er al schade zijn aangericht voordat de VZVZ het misbruik ontdekt en de toegang tot het dossier blokkeert.

Alles in de zorg draait om de patiënt, tegelijkertijd is deze in dit geval onterecht de zwakste schakel. De PvdA vindt dat er harde garanties geboden moeten worden aan patiënten over veiligheid en privacywaarborg. Daarnaast verdienen patiënten eerlijke informatie over de mogelijke risico’s voordat zij een goed overwogen keuze kunnen maken over het EPD.

Het lijkt alsof terechte bezwaren van patiënten, ICT experts, mensen uit het veld en de politiek compleet worden overschaduwd door mensen die alleen de voordelen noemen. Verzekeraars moeten hun patiënten serieus nemen en antwoord bieden op de terechte bezwaren en angsten die bij mensen leven. Opkomen voor patiënten, in plaats van een systeem doordrukken.