Einde aan gesjoemel met naam universiteit

Einde aan gesjoemel met naam universiteit

Door Jet Bussemaker op 4 december 2013 Delen  

Als je je bij een universiteit inschrijft en ettelijke duizenden euro’s betaalt om een bachelor- of masterdiploma te halen, moet je er vanuit kunnen gaan dat het een echte universiteit is, die echte diploma’s afgeeft. Dat klinkt als een open deur. De werkelijkheid is echter weerbarstiger, heeft de Al Huraa-universiteit ons de afgelopen weken laten zien. Deze ‘universiteit’ – ik zet de aanhalingstekens er met opzet bij – heeft jarenlang diploma’s afgegeven, die niet waren wat ze leken te zijn.

Studenten dachten dat ze een wettelijk erkend diploma hadden gekregen en dus een wettelijk erkende bachelor- of mastergraad hadden behaald maar de ‘universiteit’ had niet de bevoegdheid die graden te verlenen.

De rechtbank deed deze week uitspraak in deze zaak en wees een niet mis te verstaan vonnis: valsheid in geschrifte en oplichting. De ‘universiteit’ kreeg een geldboete en moet op haar website verklaren dat ze geen academische graden mag afgeven.

Ik wil het hier niet bij laten. Kennelijk is niet voor iedereen duidelijk dat een opleiding slechts tot een wettelijk erkend diploma in het hoger onderwijs kan leiden als deze is geaccrediteerd door de NVAO en dat je dit kunt controleren in het CROHO. Het mag niet zo zijn dat studenten de dupe worden van deze onduidelijkheid. Als een student een diploma meent te krijgen van een universiteit moet dat ook een echte universiteit zijn (of hogeschool). Daarom wil ik de naam universiteit (en hogeschool) wettelijk gaan beschermen.

Tegelijkertijd wil ik voorkomen dat goede initiatieven zoals de universiteit van Nederland en de Volksuniversiteit hierdoor geraakt worden. Daarvoor moet dus een uitzondering worden opgenomen. Het is ingewikkelde materie – er wordt niet voor niets al jaren over gesteggeld – maar ik wil nu echt duidelijkheid, en kom voor het einde van volgend jaar met een wetsvoorstel dat dit zal gaan regelen.